opstina gornji milanovac

25. јун 2015.
Одржана 75. седница Општинског већа општине Горњи Милановац


sednica veca

Већници Општинског већа, на данас одржаној седамдесет петој седници, након усвајања записника са претходне седнице, разматрали су и двадесет три тачке дневног реда.


Међу првим тачкама дневног реда разматран је и Усвојен Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2015. години, који пружа шансу паровима да се остваре у улози родитеља. Неминовност израде Правилника проистекла је ступањем на снагу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и њиме су уређени конкретни услови, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на накнаду трошкова за трећи покушај вантелесне оплодње који се финансира из средстава буџета општине Горњи Милановац. Правилником се уређују шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања, у смислу броја покушаја вантелесне оплодње и године старости жене, а све у циљу укључивања што већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.


Чланови Општинског већа данас су разматрали и утврдили Предлог оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда за текућу годину тако да ће се овај предлог наћи на дневном реду прве наредне седнице Скупштине Општине.


Усвојене су изменe и допуне програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији наше општине, као и Предлог одлуке о измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. Решењем о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова и планова рада месних заједница на данашњој седници распоређена су додатна финансијска средства за 45 месних заједница која су остварена по основу самодоприноса као и неутрошена средства из претходних година.


У области спорта и физичке културе, усвојено је решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о финансирању у овим областима, као и решење о давању сагласности на измену финансијског плана општинског Спортског савеза.


Дате су сагласности на прву измену финансијских планова за основно и средње образовање за 2015. годину као и прву измену финансијског плана - инклузивно образовање за ОШ "Иво Андрић" у Прањанима.


sednica veca    sednica veca

Програмом обнове мостова општине Горњи Милановац чији је предлог утврђен на данашњој седници, утврђени су мостови који су порушени или оштећени услед дејства поплаве или активирањем клизишта у току маја 2014. године, за чију обнову нису до сада обезбеђена средства из других извора финансирања. Програм обнове Општина Горњи Милановац доставиће Канцеларији до 30. јуна 2015. године. Реконструкција оштећених и изградња нових мостова на територији Општине Горњи Милановац зависиће од висине финансијских средстава обезбеђених преко Канцеларије из Фонда солидарности Европске уније.


Усвојен је и Извештај ЈП "Рзав" Ариље о досадашњој реализацији уговора на изградњи бране и акумулације "Ариље – профил Сврачково" са Одлукама Управног одбра овог јавног предузећа и пословног одбора за изградњу бране и акумулације.


Већници су информисани и о полагању мале матуре ученика који су школске 2014/2015. године завршили осми разред. Прелиминарни резултати завршног испита објављени су у матичним основним школама 19. јуна, а објаву коначних резултата очекујемо у току данашњег дана.


На предлог Савета за пољопривреду Председник општине Милисав Мирковић утврдио је предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2015. годину, а на исти је данас дата сагласност Министарства пољопривреде тако да је на данашњој седници Општинског већа Програм усвојен. Пољопривредници могу рачунати максимално до 300.000 динара по кориснику на име субвенције, односно од 30 до 60 % вредности предмета субвенције. Сва потребна обавештања корисници субвенција могу добити у Општинској управи општине Горњи Милановац, а наредних дана биће објављен конкурс у средствима јавног информисања и прослеђен председницима Месних заједница.
Повратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!