opstina gornji milanovac

29. јун 2015.
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике


Програм подршке општине Горњи Милановац за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја


selo

Општина Горњи Милановац и ове године утврдила је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, у циљу стимулисања и пружања подршке пољопривредним произвођачима са територије наше општине.


На основу поменутог Програма расписан је јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава, а након спроведеног конкурса на основу законске процедуре о испуњености услова, доноси се и коначна одлука о подели средстава пољопривредним произвођачима.


Пољопривредници конкуришу за субвенционисана средства по извршеној набавци квалитетних приплодних јуница, говеда, оваца, коза и свиња товних раса, нове механизације, нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство, опреме за наводњавање, набавку садног материјала.


Буџетом наше локалне самоуправе за 2015. годину програмом подстицања развоја пољопривреде опредељена су бесповратна подстицајна средства у износу од 13.950.000 динара, са циљем пружања финансијске подршке пољопривредним произвођачима на унапређењу пољопривредне производње, осавремењавању технологије производње, прилагођавања стандарда и квалитета тржишта ЕУ.


Захтев за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди могу поднети регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Горњи Милановац која су у активном статусу у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Други важан услов је да су пољопривредна газдинства са пребивалиштем на територији општине Горњи Милановац уписани у Регистар пољопривредних газдинстава по основу права својине, односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Горњи Милановац на којем се активно баве пољопривредном производњом.


Са пољопривредницима, којима буду одобрена средства према прописаном конкурсу, председник општине Милисав Мирковић потписује Уговор о међусобним правима и обавезама везано за коришћење бесповратних подстицајних средстава.


Пољопривредници могу рачунати максимално до 300.000 динара по кориснику на име субвенције, односно од 30 до 60 % вредности предмета субвенције. Сва потребна обавештања корисници субвенција могу добити у oпштинској управи општине Горњи Милановац.


Конкурс ће бити отворен до утрошка планираних средстава а најкасније до 15. децембра 2015. године.


Конкурс можете погледати овде.
Повратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!