opstina gornji milanovac

21. јул 2015.
Превентивне мере заштите од пожара


Превентивне мере заштите од пожара и рационалне потрошње воде


pozar

Председник општине Горњи Милановац и командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац Милисав Мирковић, упутио је свим повереницима штаба са територије наше општине допис ради предузимања превентивних мера заштите од пожара и рационалне потрошње воде.


Услед високих температура у време интензивног обављања сезонских пољопривредних радова неопходно је доследно примењивати превентивне мере заштите од пожара на отвореном простору, спречавања појава шумских пожара и рационалне потрошње воде.


Чланови Савета меснe заједницe, повереници и заменици повереника цивилне заштите на територији своје надлежности, обавезни су да спроводe превентивне мере заштите од свих врста пожара док власници и корисници пољопривредног земљишта обавезни су да спроводе мере заштите, које се односе на забрану спаљивања остатака после жетве и употребу отвореног пламена, ватре и жара у близини засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве.


При обављању радова у пољу забрањена је употреба цигарета, осим на дозвољеним местима, удаљеним најмање 30 метара од места рада, које је снабдевено посудом са водом за гашење опушака и палидрваца.


Такође, све пољопривредне машине које учествују у жетви и транспорту стрних усева и сламе, морају бити технички исправне и обезбеђене одговарајућим средствима за гашење пожара.


Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености до 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од пожара. Запаљиви материјал не сме се складиштити на простору који је удаљен мање од 6 метара од објеката а корисници пољопривредних машина које учествују у жетви морају бити технички исправне и обезбеђене одговарајућим средствима за гашење пожара.


Противпожарну стражу дужно је да организује: лице које претаче запаљиве течности или запаљиве гасове у количини изнад 5 м³; лице које изводи радове заваривања, резања и лемљења, користи отворени пламен или алат који приликом коришћења варничи у просторији која није посебно прилагођена за обављање тог посла; организатор јавног скупа или приредбе на којој постоји опасност од избијања пожара.


У сушном периоду, услед смањеног изворишног капацитета водоснабдевања становништва, обавезна је рационална потрошња воде а у условима несташице воде, алтернативно водоснабдевање расположивим потенцијалима месне заједнице.


Законом о заштити од пожара прописане су строге забране и новчане казне за њихово непоштовање.
Повратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!