opstina gornji milanovac

23. јул 2015.
Промоција програма подршке предузећима


Промоција програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години


У општини Горњи Милановац јуче је одржана промоција Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години.


Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа организовала је промоцију док Национална агенција за регионални развој у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама биће задужена за реализацију програма.


Програм подршке састоји се од Пројеката подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга и Пројекта подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава, као и Програма подршке развоју иновативних кластера у 2015. години.


Основни циљ Пројеката подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга док основни циљ Пројекта подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава је развој женског предузетништва у смислу повећања броја жена у бизнису, веће видљивости успешних жена - предузетница и успешног предузетништва уопште, јачања мотивације за унапређење пословања, а кроз давање бесповратних финансијских средстава.


Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара за све активности, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара. Национална агенција за регионални развој ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 65% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.


Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 10.000.000,00 динара а 19. август 2015. године је рок за подношење пријава.


У оквиру Програма подршке развоју иновативних кластера општи циљ је повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника повезивањем у кластере, као и јачање сарадње микро, малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама. Средства расположива у оквиру Програма додељују се иновативним кластерима и намењена су за учешће у финансирању до 50% оправданих трошкова пројекта, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава кластери су обавезни да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине, буџета локалне самоуправе или донаторских организација а крајњи рок за подношење захтева је 27. август 2015. године.


Пројекат, Програм, упутства, као и сви пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције за регионални развој, на адреси www.narr.gov.rs.


opstina gm
Повратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!