opstina gornji milanovac

23. новембар 2015.
Одржана 86. седница Општинског већа


gm

Данашња седница Општинског већа протекла је углавном у усвајању измена програма и финансијских планова буџетских корисника који су усклађени са ребалансом буџета Општине Горњи Милановац донетим на последњој седници Скупштине општине Горњи Милановац. Поред тога утврђен је нови предлог Одлуке о матичним подручјима на територији општине Горњи Милановац који је усаглашен у складу са формалним сугестијама ресорног министарства и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању Регионалној агенцији за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, којим је прецизиран начин избора представника локалне самоуправе у Скупштини ове агенције.


Општинско веће је данас донело и Локални еколошки акциони план – ЛЕАП-а општине Горњи Милановац за период од 2015. до 2025.године којим је предвиђен низ мера на очувању и заштити животне средине из домена енергеске ефикасности, заштите становништва од загађења, контроле штетних имисија и слично.


У наставку седнице утврђени су предлози решења о давању сагласности на правилнике о раду Културног центра, Библиотеке и Музеја, који су усклађени са новим посебим колективним уговорима, а усвојен је и деветомесечни Извештај о раду и финансијски извештај Спортског савеза општине Горњи Милановац. Такође су усвојене и Информација везана за доношење Пословника о раду Савета за запошљавање општине Горњи Милановац и Извештај РХМЗ Београд о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра "Букуља" у 2015. години.


Општинско веће донело је и Закључак о приступању изради Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Горњи Милановац у 2016. години, што је новина коју доноси републички Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта. Овај програм, кроз сарадњу ресорних јавних предузећа која су главни носиоци израде програма, треба да представи планове уређење грађевинског земљишта за следећу годину, који треба да реше реалне потребе за уређењем у складу са могућностима развоја на целој територији општине, уз укључивање заинтересоване јавности у процес израде Програма.


Општинско веће је образовало и посебан Савет за безбедност општине са улогом да пружа стручну помоћ Општинском већу и Преседнику општине, све у складу са упутствима највиших државних органа и министарстава.gmПовратак на: Саопштења


logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!