Sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnikaI

Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković održao je danas sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika opštine Gornji Milanovac na temu uklanjanja privremeno postavljenih montažnih objekata, koji su godinama bez pravnog osnova postavljeni na katastarkoj parceli u vlasništvu Udruženja, a nalazi se u centru grada na uglu Karađorđeve i ulice Momčila Nastasijevića.
Na osnovu zahteva, upućenog u pismenoj formi Predsedniku opštine o uklanjanju nelegalnih objekata, preduzetnici Vladeta Kazaković i Milan Đukanović, predstavili su i nameru Udruženja o sanaciji i uređenju zgrade, koja bi stilski došla do izražaja nakon izmeštanja pomenutih objekata, tako da bi predstavljala još jedan uređen istorijski objekat iz vremena pre Drugog svetskog rata. Odnosno, sa adekvatnom rekonstrukcijom, a u celini sa reprezentativnom zgradom Okružnog načelstva, ulepšao bi se kompletan vizuelni indentitet centra grada.
Prema najavi Gorice Petrović, zamenika načelnika Opštinske uprave, u saradnji sa nadležnim opštinskim odeljenjima, poželjno bi bilo da Udruženje donose Odluku na sednicama Skupštine udruženja o nameni katastarske parcele, kako bi namena bila predviđena u planu Generalne regulacije Gornjeg Milanovca. A što se tiče uklanjanja spornih montažnih objekata, postupiće se po zahtevu Udrženja, a posao će biti poveren Odeljenju za inspekcijske poslove Opštinske uprave.
Sastanku su prisustvovali i zamenik predsednika opštine Aleksa Gagić, predsednik Skupštine opštine Mihajilo Vučetić, načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalno stambene poslove Zoran Drinjaković, opštinski javni pravobranilac Srđan Lukić i prostorni planer Slavica Andrić.

Previous Formiran Organizacioni odbor za obeležavanje Dana opštine i 196 godina Drugog srpskog ustankaI

Leave Your Comment