Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Danas, 15. februara 2012. godine, na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije i Predsednik opštine Milisav Mirković konstatovao je da je prestanak padavina u proteklih 48 časova omogućio mehanizaciji da rasčisti veliki broj sporednih ulica, a na seoskom području nastavak ponovnog čišćenja lokalnih i nekategorisanih puteva. Zbog najave novih snežnih padavina u večernjim satima sva mehanizacija podignuta je na najviši stepen pripravnosti kako bi pravovremeno reagovala.
Shodno zaključcima sa juče održane sednice Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog okruga naloženo je Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac da formira dve stručne komisije za obilazak predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola u cilju utvrđivanja stanja u kojem se objekti nalaze u pogledu njihove bezbednosti za normalan i nesmetan nastavak vaspitno-obrazovnog rada od 20. februara 2012. godine. Takođe, shodno Naređenju Republičkog štaba za vanredne situacije od 13. februara 2012. godine za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti na izradi i donošenju Operativnog plana za odbranu od poplava na vodama drugog reda formirana je stručna komisija sa zadatkom da preduzme odgovarajuće aktivnosti na pripremi i donošenju napred navedenog plana. Imajući u vidu najave da će temperatura narednih dana biti u blagom porastu i da se usled otapanja ogromnih količina snega mogu očekivati i poplave zaključeno je da se obaveste preduzeća severne i južne industrijske i stanovništvo čiji se objekti nalaze u slivovima reka, potoka i bujičnih vodotoka da preduzmu preventivne mere za odbranu od poplava.
Službena lica Opštine, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad i za vreme praznika kao i u dane vikenda nastavljaju rad na terenu i svim raspoloživim sredstvima u saradnji sa službama Doma zdravlja, Elektrodistribucije i Vatrogasne jedinice probijaju se do najugroženijih domaćinstava sa hranom i lekovima obezbeđenim sredstvima budžeta opštine i pomoći Republičkog štaba za vanredne situacije. Broj domaćinstava koja su bila snežnim nanosima odsečena od ostatka opštine smanjuje se.
Imajući u vidu porast temperature koja za posledicu ima i stvaranje novih ledenica kao i opasnost od pada velikih količina snega sa krovova pojačane su intervencije inspekcijskih službi na obeležavanju ugroženih zona i upozoravanju vlasnika stambenih i poslovnih objekata da redovno čiste sneg ispred svojih objekata, uklanjaju ledenice i sneg sa krovova. Upućen je apel svim građanima da se ne kreću obeleženim zonama i da postavljene trake kojima su obeležene ugrožene zone ne uklanjaju i tako dovode u pitanje nečiji život.
Mere koje su preduzete u cilju smanjenja potrošnje električne energije rezultirale su velikim uštedama, ali predstavljaju istovremeno i ogromne gubitke za milanovačku privredu tako da je odlučeno da se uputi zahtev Elektroprivredi Srbije da izvrši normalizaciju funkcionisanja sistema i snabdevanja električnom energijom u pogledu rada privrednih subjekata na području opštine Gornji Milanovac. Takođe, upućen je apel svim građanima da racionalno koriste električnu energiju.
Prema izveštajima nadležnih nema većih problema u oblasti snabdevanja električnom energijom, telekomunikacija, radu službe hitne pomoći i kućne nege, vodosnabdevanja, grejanja i komunalne higijene osim teškoća u pristupu kontejnerima zbog visokog snežnog pokrivača, niskih temperatura, ali i parkiranih vozila koja onemogućavaju službama pristup kontejnerima.


Previous USAID projekat održivog lokalnog razvoja – Poziv za dodelu bespovratnih sredstava za organizacije civilnog društva

Leave Your Comment