Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije održanoj danas,
22. februara 2012. godine, a shodno Odluci o prekidu nastave u obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kojom je u predškolskoj ustanovi, osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Gornji Milanovac prekinuta do 22. februara 2012. godine,

zaključeno je da se od sutra, 23. februara 2012. godine, nastavlja obrazovno – vaspitni rad u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Do početka današnje sednice Štaba, direktori svih osnovnih i srednjih škola i direktor PU „Sunce“ dostavili su Štabu izveštaje u kojima su naveli da su ispunjeni svi uslovi u pogledu bezbednosti objekata i prilaza školama za nastavak rada od četvrtka, 23. februara 2012. godine.
Na sednici Štaba konstatovano je i da Opštinski štab za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac nije doneo Odluku o prekidu nastave po svom nahođenju već na osnovu preporuke Školske uprave Čačak i na osnovu izveštaja Komisija formiranih na osnovu Zaključaka Okružnog štaba za vanredne situacije koje su imale zadatak da obiđu objekte predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola u cilju utvrđivanja stanja u kojem se objekti nalaze u pogledu njihove bezbednosti za normalan i nesmetan nastavak vaspitno-obrazovnog rada od 20. februara 2012. godine.
Na gradskom području sve ulice su pročišćene i pojačane su aktivnosti na iznošenju snega pri čemu su prioritetne zone škola u čijoj se okolini radi i na proširenju ulica i puteva, uklanjanju snega iz zona semafora i pešačkih prelaza i obeležavanju zona ugroženih ledenicama.
Na seoskom području svi magistralni, regionalni i lokalni putevi su pročišćeni i prohodni i radi se na pročišćavanju nekategorisanih puteva i proširenju prilaznih puteva školama kako bi se stvorili uslovi za nesmetano i bezbedno odvijanje autobuskog saobraćaja. Pomoć u hrani koja je odobrena od Republičkog štaba za vanredne situacije za najugroženija domaćinstva je raspodeljena, ali je upućen zahtev Republičkom štabu za dodatnu pomoć. U međuvremenu, pomoć najugroženijima obazbeđena je iz budžeta opštine.
Na današnjoj sednici članovima Štaba je prezentovan i Operativni plan za odbranu od poplava na vodama drugog reda koji je sačinila Stručna komisija formirana od strane štaba. U planu su navedene najugroženije zone i mere koje je potrebno preventivno preduzeti.
Konstatovana je povećana opasnost od pada ledenica i snega sa krovova pa je apelovano svim građanima da se ne kreću obeleženim zonama, da postavljene trake kojima su obeležene ugrožene zone ne uklanjaju i tako dovode u pitanje nečiji život i da uklone svoja vozila koja se nalaze u blizini visokih objekata kako padom snega ne bi došlo do njihovog oštećenja.
Prema izveštajima nadležnih nema većih problema u oblasti snabdevanja električnom energijom, telekomunikacijama, radu službe hitne pomoći i kućne nege, vodosnabdevanja, grejanja i komunalne higijene.


Previous Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije