Turistička organizacija Gornji Milanovac potpisala memorandum o saradnji sa pratnerima na projektu „Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“ I

Početak realizacije projekta: „Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“
Potpisani memorandumi o saradnji sa partnerima na projektu

U petak 29. aprila 2011, u prostorijama Turisitčke organizacije opštine Gornji Milanovac, održan je prvi sastanak svih partnera koji će raditi na realizaciji projekta „Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“, koji se sprovodi u okviru Exchange 3 programa (drugi poziv za podnošenje projekata), a finansira ga Evropska unija. Tom prilikom potpisani su i Memorandumi o saradnji između opštine Beočin i partnera na projektu – opštine Čajetina, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac i NVO CenTriR iz Beograda.

Osnovni cilj drugog projekta koji će opština Beočin sprovesti u okviru programa Exchnage 3, a čija je realizacije otpočela 25. marta 2011 potpisivanjem ugovora sa Delegacijom Evropske unije, je stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turzima u opštini Beočin kroz niz aktivnosti koje će biti sprovedene u narednih 15 meseci, a koje se odnose na: definisanje turističke ponude opštine Beočin; izgradnju kapaciteta zaposlenih u Kancelariji za LER OU Beočin za bavljenje ruralnim turzimom; izgradnju turističke infrastrukture i promociju turističkog potencijala opštine Beočin.
Na sastanaku je partnerima predstavljanjen detaljan plan aktivnosti na projektu, sa posebnim osvrtom na aktivnosti u kojima će partneri direktno učestvovati, a one obuhvataju: sprovođenje četiri radne prakse za dvoje zaposlenih u Kancelariji za LER OU Beočin partenrskim organizacijama – TO opštine Gornji Milanovac i TO Čajetina; realizaciju četiri studijske posete članova odabranih domaćinstava i zaposlenih u Kancelariji za LER domaćinstvima iz partenrskih organizacija i tri misije stručnjaka iz turističkih organizacija Gornji Milanovac i Čajetina u opštini Beočin koja ima za cilj obuku članova seoskih domaćinstava za pružanje usluga u seosokom turizmu.
Takođe, na sastanku su dogovorene međusobne obaveze svih partnera i način komunikacije koji bi trebalo da omogući uspešno sprovođenje svih projektnih aktivnosti. Sastanak i potpisivanje sporazuma o saradnji sa partnerima predstavlja prvu u nizu aktivnosti koje će se u okviru projekta „Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“ sprovoditi do juna 2012. godine, a čiji je krajnji cilj što jasnije i bolje pozicioniranje opštine Beočin u turističkoj ponudi Srbije.

Projekat finansira EU

 

Previous U KOJE DVORIŠTE ĆE OVE GODINE SLETETI BELI LABUD? I

Leave Your Comment