U SUBOTU SVEČANO PUŠTEN U RAD LOKALNI VODOVOD “GRABOVICA“

 
Delegacija EU u RS
Program EXCANGE 3
Opstina Gornji Milanovac
EVROPSKA UNIJA
OPŠTINSKI PROJEKAT
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
Vodosnadbevanje u skladu sa evropskim standardima

U Grabovici su, u subotu 10.12.2011. godine, Milisav Mirković, Predsednik opštine Gornji Milanovac i Aleksandar Ristanović, najmlađi meštanin Grabovice, zajednički pustili u rad lokalni vodovod, čime je na najlepši način okončana velika investicija oko njegove izgradnje. Ona je otpočela još 2004. godine izradom projektne dokumentacije, dok su radovi na izgradnji započeti 2006. godine. Na svečanom otvaranju su, pored Predsednika opštine, govorili i Danilo Radovanović, predsednik režijskog odbora za izgradnju i Milosav Petrović, direktor JKP „Gornji Milanovac“. Govornici su istakli maksimalan doprinos koji su, izgradnji ovog vodovoda, pružili svi učesnici ove investicije, kako u obezbeđenju finansijskih sredstava, tako i rešavanju imovinskih odnosa i pružanju organizacione pomoći na terenu, počev od investitora, preko izvođača radova do stručnih službi JKP „Gornji Milanovac“, uz posebno aktivno angažovanje Režijskog odbora i Mesna zajednica Grabovica, koji su sve vreme pratili i pomagali u realizaciji ove investicije.
U sklopu novootvorenog vodovodnog sistema izgrađeno je čak 7.500 metara magistralnog cevovoda i 8.100 metara distributivne mreže, nabavljena je i ugrađena sva potrebna mašinska i druga oprema za rad ovog sistema i ugrađena oprema za daljinsko merenje i upravljanje vodovodom, koja je obezbeđena iz programa “Exchange 3“ – Vodosnabdevanje u skladu sa evropskim standardima, koji finansira EU, a koja će omogućiti praćenje, osmatranje i daljinsko komandovanje crpnim agregatima. Izgrađeni vodovod, prema tehničkim karakteristikama, može da snabdeva daleko veći broj domaćinstava od 77, koliko ih je učestvovalo u izgradnji, jer je planirano da u budućnosti veći broj domaćinstava bude priključen na ovu mrežu.
Izgradnja je koštala 22.505.313 dinara, od čega je najveći deo sredstava obezbeđen preko Republičke direkcije za vode: 9.645.313,00 dinara i od samih meštana Mesne zajednice Grabovica učesnika u izgradnji vodovoda: 9.494.000 dinara, sa neposrednim učešćem budžeta opštine Gornji Milanovac od 1.966.000 dinara i preko JKP “Gornji Milanovac“ 1.400.000 dinara.
Investitor radova na izgradnji vodovoda u Grabovici, prvobitno je bio Režijski odbor MZ Grabovica, da bi od 2010. godine rešenjem Predsednika opštine, investitorski poslovi bili povereni JKP “Gornji Milanovac“ iz Gornjeg Milanovca koje je u ovoj i tekućoj godini pružalo svu stručnu i logističku podršku završetku radova na izgradnji magistralnih cevovoda, objekata i nabavci i ugradnji opreme.

Previous DELEGACIJA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC NA 39. SKUPŠTINI SKGO

Leave Your Comment