U SUSRET RADOVIMA NA IZGRADNJI AUTOPUTA: PREDSTAVNICI „AZ – VIRTA“ IZ AZERBEJDŽANA U POSETI KOD PREDSEDNIKA OPŠTINE

Danas je, dana 23. januara 2012. godine, Predsednik opštine Gornji Milanovac ugostio predstavnike velike građevinske firme „Az – Virt“ iz Azerbejdžana koja je odgovorni izvođač radova na tri deonice budućeg autoputa koji će prolaziti kroz teritoriju opštine Gornji Milanovac: Donji Banjani – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina.
Milisav Mirković je istakao da će lokalna samouprava pružiti svu neophodnu stručnu i tehničku pomoć da se obezbede pravno tehnički preduslovi kako bi radovi na igradnji autoputa počeli na vreme, a podrška izvođaču biće obezbeđena i u toku izvođenja samih radova, jer je očigledan interes građana naše opštine za ovu veliku investiciju.
Gospodin Serdar Uluocak, menadžer ovog projekta ispred firme „Az – Virt“, izrazio je zadovoljstvo na ponudi saradnje i pomoći lokalne samouprave, i najavio da se očekuje da radovi otpočnu u martu 2012. godine, čim vremenski uslovi to dozvole, a da se završe u roku od tri godine od momenta uvođenja u posao. Važno je istaći da će izvođač uložiti maksimum da što manje narušava mir građana naseljenih u zonama gde će se izvoditi radovi, pa će između ostalog za transport opreme i materijala u najvećoj meri koristiti posebne servisne puteve, a lokalne puteve samo kada to bude neophodno.
Predsednik opštine je napomenuo da Gornji Milanovac raspolaže ljudskim resusima svih profesionalnih profila koji mogu biti angažovani na izvođenju radova, a takođe postoji niz dobavljača opreme i materijala i firmi koje rade na poslovima niskogradnje, za šta je dobio uveravanje predstavnika odgovornog izvođača radova da je osnovni princip da lokalni dobavljači i radna snaga dobiju prednost prilikom angažovanja. S obzirom da se radi o velikoj investiciji od državnog značaja, prilikom čije realizacije će biti izrađene desetine kilometara najsavremenije putne infrastrukture, uključujući cevovode, tunele, nadvožnjake i dve velike sobraćajne petlje, izgradnja auto – puta biće velika šansa za novo zapošljavanje kako radnika tako i preduzimačkih firmi koje bi se mogle naći u ulozi podizvođača.
Sastanak je zaključen zajednikim obećanjem nastojanja uspešne buduće saradnje kako na lokalu, tako i u saradnji sa Gradom Čačkom, kroz čiju teritoriju se takođe prostire planirani auto put.

Previous OPŠTINA GORNJI MILANOVAC UŠLA U PROJEKAT POD NAZIVOM „POSTIZANJE EU KVALITETA MLEKA KOD FARMERA SA PODRUČJA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC“