USPEŠAN POČETAK RADA PRIVREDNOG SAVETA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Saradnja opštine Gornji Milanovac sa uspešnim privrednicima, započeta kroz kontakte sa klubom Privrede Gornji Milanovac, podignuta je juče, 7.11.2011. godine, na značajno viši nivo na prvoj sednici Privrednog saveta naše opštine. Sednicu je, u Svečanoj sali Okružnog načelstva, otvorio predsednik Privrednog saveta i predsednik UO Kompanije „Metalac“ a.d., gospodin Dragoljub Vukadinović u prisustvu članova: Petra Obradovića, predsednika Kluba privrede, Petrašina Jakovljevića, direktora Kompanije „Metalac“ a.d., Stanice Levajac, direktora Kompanije „Zvezda – helios“, Radoslava Simića, direktora Kompanije „Spektar“ d.o.o., Slobodana Mimovića, direktora „GM-TEH“-a, Miroslava Jovičića, direktora Kompanije „Takovo“ a.d., Zorana Isailovića, direktora filijale „Čačanske banke“ a.d., Gorice Petrović, načelnika Opštiske uprave, Snežane Smiljanić, direktor JP za izgradnju opštine i Tomislava Joksića, načelnika Odeljenja za privredu i finansije Opštinske uprave. Pored članova ovog tela, sednici je prisustvovao i Milisav Mirković, Predsednik opštine Gornji Milanovac sa svojim pomoćnicima za poljoprivredu i ekonomska pitanja, Miroslavom Milovanovićem i Radovanom Drinjakovićem, kao i predstavnici stručnih službi Opštinske uprave koji će pružati administrativno – tehničku podršku radu Privrednog saveta.

Prva, konstitutivna sednica, protekla je u razmatranju ciljeva i zadataka u budućem radu Privrednog saveta, kroz prizmu aktuelnih privrednih kretanja iskazanih u statističkim podacima Privredne komore Kraljevo. Zajednička ocena članova je da je naša opština kroz izazove tranzicije prošla sa manje gubitaka od drugih, ali pre svega zahvaljujući svojoj prethodnoj razvijenosti. Oporavak privrednog rasta u odnosu na prethodne dve godine, prati još uvek značajan broj nezaposlenih i odliv najkvalitetnijih visokoobrazovanih kadrova, kao i stanovništva iz seoskih sredina. Prema rečima Predsednika opštine, Privredni savet biće dragocena pomoć lokalnoj samoupravi u predstojećim izazovima da se poboljša kvalitet života građana naše opštine, a među prvim zadacima, u izradi Strategije održivog razvoja naše opštine za naredni desetogodišnji period i prvog petogodišnjeg Akcionog plana za njegovu realizaciju. U aktivnoj diskusiji članova, iskazano je puno različitih ideja, pa je zaključeno da za narednu sednicu svi upute pisane predloge zadataka koji će činiti predmet rada Saveta u narednom periodu. Među učesnicima u raspravi moglo su čuti da se svi nadaju iskrenoj saradnji i društveno odgovornom stavu i privrede i lokalne samouprave, koja kada je jednom uspostavljena Gornji Milanovac učinila privrednim čudom, a danas bi mogla doneti našoj opštini mogućnost da se na širem planu izbori za svoju poziciju, kroz privlačenje investitora i partnera na naše područje, koje je u mnogome povezano sa budućom izgradnjom autoputa čija trasa treba da vodi kroz srce naše opštine.

Previous Oglašen javni uvid o Nacrtu Prostornog plana opštine Gornji Milanovac!

Leave Your Comment