opstina gornji milanovac

За потенцијалне инвеститоре


Реализујте своје пословне амбиције - инвестирајте у Горњем Милановцу


Инвестирајте у општину Горњи Милановац


Уколико имате добре пословне идеје, желите да започнете или проширите свој бизнис - одлучите се за Горњи Милановац и већ сте на путу остварења својих пословних амбиција! Будите део успешног пословног амбијента, средине која је препознатљива по предузетничком духу, образованим и вредним људима и уверите се зашто наш град од седамдесетих година носи епитет "привредног чуда".


Свесни чињенице да је развој привреде основ за развој заједнице у целини, наша мисија је да будемо не само сервис грађана, већ и сервис и подршка привреди. Настојимо да континуирано радимо на побољшању пословне инфраструктуре, отклањању свих административних баријера у пословању, да заступамо Ваше интересе у односу према вишим органима власти и да у потпуности будемо отворени за Ваше идеје и предлоге – Ваш успех је и наша обавеза!


gornji milanovac


Горњи Милановац Вам нуди:

1. ИЗВАНРЕДАН ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

2. НИСКЕ ТРОШКОВЕ ПОСЛОВАЊА И ПОДСТИЦАЈЕ ЗА УЛАГАЊА

3. РАЗВИЈЕНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

4. ПРОФЕСИОНАЛНУ, КООПЕРАТИВНУ И ЕФИКАСНУ ЛОКАЛНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

5. КВАЛИФИКОВАНУ, ЕФИКАСНУ И ПРИСТУПАЧНУ РАДНУ СНАГУ

6. РАЗВИЈЕН ПРИВАТНИ СЕКТОР КАО ОСНОВ ЗА РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРСТАВА, ПОТПОРА
У СНАБДЕВАЊУ КОМПОНЕНТАМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПОДРШКА У ПРУЖАЊУ РАЗНОВРСНИХ УСЛУГА


7. БОГАТЕ И РАЗНОВРСНЕ ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ

8. ПОЛИТИЧКУ СТАБИЛНОСТ


На крају, али не и најмање важно – искуства људи који послују у нашој општини су наш највећи понос и адут за будуће инвестиције!


Поменућемо само неке од реномираних светских и домаћих компанија које су инвестирале у нашој општини:
TETRA PAK PRODUCTION d.o.o., METALAC a.d., SWISSLION-TAKOVO a.d., ZVEZDA-HELIOS a.d., FLINT GROUP BALKAN d.o.o., MERSTEEL PROFIL d.o.o., A.D. RUDNIK, MK RUDNIK, TIPOPLASTIKA a.d., SPEKTAR d.o.o., 9. SEPTEMBAR d.o.o., FOKA d.o.o., CLASSIC STYLE FURNITURE d.o.o., FAD a.d. и сл.


Постаните и ви део успешног пословног окружења!


1. ИЗВАНРЕДАН ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ


Горњи Милановац налази се у срцу Србије и место је укрштања важних путних праваца:
- државни пут првог А реда бр. 2 (тзв. "Ибарска магистрала") – којим је град повезан са Београдом (120 км), Чачком, Краљевом, Новим Пазаром и даље Црном Гором;
- западно од општине трасиран је државни пут првог реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац-Ваљево-Пожега-Ужице-Пријепоље, док је источно трасиран државни пут првог реда бр. 23 Мали Пожаревац-Младеновац-Крагујевац-Равни Гај-Мрчајевци; државним путем другог реда бр. 126 (преко Рудника) Милановац је повезан са Тополом и даље Београдом, док га пут Р212 повезује са Крагујевцем;
- у току је изградња аутопута Е763 Београд – Јужни Јадран, тзв. Коридор 11, који ће кроз Горњи Милановац пролазити у дужини од око 40 км, и захваљујући коме ће дистанца до Београда бити смањена на око 80 км. Завршетак изградње планиран је за 2016. годину;
- 130 км износи удаљеност до најближег аеродрома (Никола Тесла – Београд)


mapa udaljenosti puteva

ИЗ СРЕДИШТА СРБИЈЕ КА ГЛАВНИМ СВЕТСКИМ ТРЖИШТИМА!


Захваљујући закљученим међународним споразумима наше земље са кључним светским актерима, инвеститорима у Горњем Милановцу омогућен је бесцарински извоз из центра Србије ка тржишту од преко милијарду људи!


Више о споразумима на http://siepa.gov.rs/sr/index/sporazumi/2. НИСКЕ ТРОШКОВЕ ПОСЛОВАЊА И ПОДСТИЦАЈЕ ЗА УЛАГАЊА


Подстицаји које нуди Горњи Милановац


- бесповратна средства послодавцима за отварање нових радних места (у 2014. години близу 35.000 евра укупно),
- подстицаји за самозапошљавање (око 9.000 евра укупно у 2014. години),
- субвенције у пољопривреди (око 120.000 евра укупно у 2014. години),
- веома конкурентне цене закупа магацинских, халских и пословних простора (далеко испод просека у односу на веће градове у региону и широм Србије)


Више о пореском систему општине можете сазнати кликом на следеће линкове:
- >>Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину
- >>Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. год.
- >>Одлука о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине


Подстицаји Републике Србије


Порески систем у Србији је веома повољан за инвеститоре и садржи низ погодности:
- порез на добит правних лица је међу најнижим у Европи – 15%
- порез на додатну вредност међу најконкурентнијим у централној и источној Европи – 20%
- бројне пореске олакшице на доходак грађана за правна лица/предузетнике који запошљавају нова лица


Више о пореском систему Србије на: http://siepa.gov.rs/sr/index/investirajte/poreski-sistem.html)<


Са друге стране, Република Србија додељује значајну финансијску подршку домаћим и страним инвеститорима за инвестиције у производни сектор, услуге које могу бити предмет међународне трговине и стратешке пројекте у туризму на основу Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција. Више о овоме на интернет адреси: http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/3. РАЗВИЈЕНА ИНФРАСТРУКТУРА


Општина Горњи Милановац има стабилан буџет у коме се значајна средства континуирано издвајају на побољшање пословне, али и свеукупне инфраструктуре града (изградња и уређење улица, тротоара, паркова, културних, спортских и других објеката и сл.) – наш циљ није само да створимо добре услове пословања већ и да изградимо имиџ здраве и уређене средине у којој ћете радо боравити и доводити Ваше пословне партнере.


Поседујемо:
- развијену гасоводну, водоводну, канализациону, електро, телекомуникациону и путну мрежу
- две потпуно опремљене и функционалне индустријске зоне – Северна и Јужна индустријска зона - у којима су смештене компаније попут: ТЕТРА ПАК ПРОДУЦТИОН д.о.о., МЕТАЛАЦ а.д., СWИССЛИОН-ТАКОВО а.д., ЗВЕЗДА-ХЕЛИОС а.д., ФЛИНТ ГРОУП БАЛКАН д.о.о., МЕРСТЕЕЛ ПРОФИЛ д.о.о., ТИПОПЛАСТИКА а.д., ФАД а.д. и сл. Имајући у виду да су капацитети поменутих индустријских зона искоришћени, разматра се изградња нове индустријске зоне у близини аутопута Е763 који је у изградњи.
- усвојен плански основ за даљи привредни развој и изградњу производних капацитета:
1. >>Просторни план општине Горњи Милановац (преузмите карту основне намене простора)
2. >>План генералне регулације Горњи Милановац 2025. (преузмите карту планиране намене површина и погледајте локације радних зона и зона мешовитог пословања на територији градског подручја)


- БРАУНФИЛД ЛОКАЦИЈЕ4. ПРОФЕСИОНАЛНУ, КООПЕРАТИВНУ И ЕФИКАСНУ ЛОКАЛНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ


- брз и лак пут ка потребним информацијама и дозволама – ПРЕДУЗЕЋУ "ТЕТРА ПАК" д.о.о. ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ИЗДАТА У РОКУ ОД САТ ВРЕМЕНА ОД ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ !!!


- плански уређени простори на којима се могу реализовати планирани инвестициони пројекти (овде можете преузети Просторни план општине Горњи Милановац i План генералне регулације Горњи Милановац 2025.)
- јасно одређени циљеви развоја садржани у Стратегији одрживог развоја општине Горњи Милановац
- функционисање Привредног савета као институционализованог облика сарадње, путем којег представници пословног сектора износе своје сугестије и учествују у стварању повољнијег пословног окружења
- континуиран рад на реализацији програма и пројеката који доприносе поједностављењу административних процедура и ефикаснијем раду локалне администрације (успостављен Електронски регистар административних поступака у сарадњи са Центром за добро управљање - Оптимусом)
- у току поступак сертификације и примене система ИСО 9001 : 20085. КВАЛИФИКОВАНУ, ЕФИКАСНУ И ПРИСТУПАЧНУ РАДНУ СНАГУ


Višedecenijska tradicija uspešne industrijske i poljoprivredne proizvodnje, veliki broj raznovrsnih malih i srednjih preduzeća, uz izražen preduzetnički duh, obrazovanje i marljivost ljudi ovog kraja garant su postojanja kvalitetne, profesionalne i obučene radne snage!


- 10.392 zaposlena lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac (stanje na dan 31.12.2013. godine)


- 3.449 незапослених лица, од чега је више од 2/3 квалификованих лица, са средњом, вишом и високом стручном спремом (стање у месецу јуну 2014. године)


- 310 евра износила је просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у општини (односно 430 евра са порезима и доприносима) – подаци из маја 2014. године


- локална самоуправа сваке године издваја значајна средства за програме обука, стручне праксе и усавршавања радне снаге, док се програми средњих школа прилагођавају потребама тржишта6. РАЗВИЈЕН ПРИВАТНИ СЕКТОР КАО ОСНОВ ЗА РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРСТАВА, ПОТПОРА У СНАБДЕВАЊУ КОМПОНЕНТАМА ЗА ИЗРАДУ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПОДРШКА У ПРУЖАЊУ РАЗНОВРСНИХ УСЛУГА


У Горњем Милановцу је регистровано близу 2000 предузећа и предузетничких радњи, највише у прерађивачком сектору, трговинским и услужним делатностима.


Горњомилановачка привреда важи за једну од најздравијих у Републици Србији. Присутан је константан суфицит у спољнотрговинском пословању, а милановачки привредници су већ дужи низ година на врху листе највећих извозника у Моравичком округу. Највише се извози на тржишта Босне и Херцеговине, Руске федерације, Немачке, Црне Горе, Италије, Хрватске, Македоније, Словеније, Француске, Мађарске, САД...


Најуспешнија предузећа која су по својим производима препознатљива и изван граница Србије су TETRA PAK PRODUCTION d.o.o., METALAC a.d., SWISSLION-TAKOVO a.d., ZVEZDA-HELIOS a.d., FLINT GROUP BALKAN d.o.o., A.D. RUDNIK, MK RUDNIK, TIPOPLASTIKA a.d., SPEKTAR d.o.o., 9. SEPTEMBAR d.o.o., FOKA d.o.o., FAD a.d., "PAPIRPRINT" d.o.o. и сл.


Сигурни смо да развојем сарадње и партнерстава са неким од предузећа која успешно послују на територији наше општине можете смањити ваше трошкове производње и израдити квалитетнији финални производ, снабдети се потребним сировинама, или успешније пружати ваше услуге.7. БОГАТИ И РАЗНОВРСНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ


Чувени српски научник Јован Цвијић (1865-1927) Горњи Милановац је назвао "белим лабудом на зеленом језеру". Природне лепоте рудничко – таковског краја, богата културно – историјска баштина, разноврстан биљни и животињски свет, одлична саобраћајна доступност и гостопримљивост мештана главни су потенцијали Горњег Милановца за развој различитих облика туризма и то:


- спортско – рекреативног туризма (планине Рудник, Сувобор, Рајац погодне су за развој свих облика планинског туризма; велики потенцијал за развој спортских кампова, ловног туризма)


- екскурзионо – манифестационог туризма (историјски комплекс "Таковски грм" – место подизања Другог српског устанка и рађање модерне Србије, манастири Враћевшница, Вујан, Савинац, Музеј другог српског устанка и Музеј рудничко – таковског краја, кућа Норвешко – српског пријатељства, спомен – парк "Брдо мира" и бројни други, као и манифестације "Српски фестивал светске музике", Међународни бијенале уметности минијатуре, Фестивал кратког и мини филма "Кратка форма", Дани шљиве у Коштунићима и сл.)


- сеоског туризма – Горњи Милановац један је од лидера у сеоском туризму. Сеоским туризмом баве се 83 категорисана домаћинства И и ИИ категорије, са укупно 600 лежаја. Најпознатије локације – етно село Коштунићи, Таково, Савинац, Рудник, Рајац, Враћевшница, Клатичево...


- бањског туризма – до сада су на територији општине лоцирана четири већа термоминерална извора – Савинац, Млаковац, Брђани, Сврачковци. Њихови потенцијали нису искоришћени у потпуности. Међутим, с обзиром на место које бањски туризам заузима у укупној туристичкој понуди Србије, сигурно је да у овој области постоји велики простор за инвестирање.


Општина Горњи Милановац одликује се и природним карактеристикама погодним за улагања базираним на природним ресурсима:


- укупна површина општине је 83.613 ха, од чега је пољопривредно земљиште 54.755 ха (или 65,5 %), док је укупна површина шума и шумских култура 27.498 ха (или 32,9%).


- земљиште је погодно за бављење воћарством и ратарством (на територији општине регистровано је око 6000 газдинстава, 2570 ха налази се под воћним засадима - доминирају шљиве, јабуке и малине, док је од ратарских култура најзначајнија производња кромпира)8. ПОЛИТИЧКА СТАБИЛНОСТ


Упркос периодима транзиције и економске кризе, привреда Горњег Милановца успешно се трансформише, одолева тешким временима и важи за једну од најуспешнијих у Републици Србији. Тај успех је резултат развијеног приватног сектора, предузетничке културе, повољних природних и географских одлика, способности и марљивости локалног становништва, али и повољних локалних политичких прилика. Горњомилановачка општина већ деценијама важи за политички стабилну средину, средину без политичких трзавица, у којој постоји консензус свих политичких актера око најважнијих праваца развоја. Тај консензус је између осталог потврђен и кроз усвајање Стратегије одрживог развоја општине за период од 2012 – 2021. године у којој је зацртана визија развоја и циљеви које треба остварити без обзира на актуелну политичку констелацију.


Наше убеђење је да политички живот, политички интереси и актери морају увек бити у сенци интереса грађана и привредног развоја општине.
Повратак на: ИнвестицијеЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!