APEL PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I GRAĐANIMA DA SE UKLJUČE U AKTIVNOSTI UREĐENJA GRADA

Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković uputio je u četvrtak, 11. oktobra 2012. godine, apel privrednim subjektima i građanima da se pridruže Opštini Gornji Milanovac u uređenju grada kroz sređivanje površina u okviru kojih posluju i svojih privatnih poseda, ukoliko je to potrebno, kao i dela javnih površina koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini.
Na gradskom području Opštine Gornji Milanovac u toku su radovi na uređenju javnih površina. U okviru tih radova sanirana su odlagališta otpada tzv. „divlje deponije“, izvršeno je čišćenje dela korita reke Despotovice, uređenje gradskog parka i dečjih parkova, a predstoje radovi na sanaciji oštećenja na putnoj mreži, radovi na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji i druge komunalne akcije, a sve u cilju ulepšavanja naše opštine i održavanja njenog sveopšteg ekološkog trenda.


Previous DODELA SERTIFIKATA UČESNICIMA OBUKE „JAČANJE KAPACITETA UPRAVE ZA PRISTUPANJE SRBIJE EU“