Danas održana sednica Opštinskog veća

Pred članovima Opštinskog veća danas su se našle dvadeset i osam tačaka dnevnog reda, a najveći broj njih odnosio se na predloge programa javnih preduzeća i ustanova sa finansijskim planovima. Kada je reč o programu poslovanja JKP „Gornji Milanovac“, po rečima direktora Rajka Neškovića, ova firma će kao i do sada obezbeđivati zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga na području opštine, kao i tehničko-tehnološko i ekonomsko jedinstvo komunalnog sistema.
Kako je istakao direktor JP za izgradnju opštine Božidar Vučetić, ciljevi su usmereni na postizanju optimalnih rezultata na sledećim poljima: održavanju i sanaciji ulica, trotoara, kišne kanalizacije, njihovoj izgradnji, regulaciji potoka, izgradnji javne rasvete, postavljanju saobraćajne signalizacije, izradi planske dokumentacije, projekata za objekte komunalne infrastrukture. Finansijski plan za 2014. je u odnosu na tekuću godinu umanjen za oko 42 miliona, jer se od Nove godine ukida nadoknada za građevinsko zemljište.
Naredna godina za JP za puteve biće jubilarna, jer će obeležiti deceniju rada i postojanja. „I u narednoj godini potrudićemo se da kao i do sada zacrtane ciljeve ostvarimo i po pitanju asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih puteva, njihovom nasipanju, kopanju kanala, izgradnji propusta, a održaćemo i dobru saradnju sa rukovodstvima mesnih zajednica“, rekao je direktor ovog preduzeća Jovica Carević.
Svoj program rada za narednu godinu, JP „Sportsko-rekreativni centar“ bazirao je na radu sportskih objekata koji mu pripadaju, a što podrazumeva pružanje usluga korisnicima u oblasti sporta, rekreacije, kulture i zabave. „Kako smo i obećali sugrađanima, za nekoliko dana biće u funkciji montažno-demontažno klizalište, za šta je iz budžeta opštine izdvojeno dva miliona dinara“, naglasio je direktor Mileta Bogdanović.
Javno preduzeće za vodosnabdevanje „Rzav“, po rečima direktora Ljuba Lazovića, vršiće svoje funkcije za šta je i osnovano, pre svega u domenu vodosnabdevanja komunalnih preduzeća u gradu Čačku i opštinama Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, kao i na daljoj izgradnji brane „Svračkovo“. Kada je reč o ceni vode sa „Rzava“ neće se povećavati u narednoj godini.
– Kao samostalna zdravstvena ustanova, Dom zdravlja posluje od 2009. godine. Delom se finansira iz Republike, a delom iz opštinskog budžeta. Za 2014. godinu iz opštinske kase biće nam na raspolaganju 7.000.000 dinara, a upotrebićemo ih za nabavku jednog vozila za potrebe hitne pomoći, medicinsku i administrativnu opremu, za usavršavanje zaposlenih, nabavku sitnog invetara… – rekla je direktorka dr Dragica Topalović.
U daljem toku sednice, planove rada izložili su i direktori ustanova kulture, PU „Sunce“, Turističke organizacije i Sportskog saveza opštine.
Većnicima su danas predloženi i organizacioni odbori za organizovanje 12. Međunarodnog bijenala umetnosti minijature i obeležavanje 200 godina od Drugog srpskog ustanka

Previous Delegacija grada Ruze iz podmoskovske oblasti posetila je opštinu Gornji Milanovac