„DIREKTOR USAID-a U POSETI GORNJEM MILANOVACU“

Predsednik opštine Milisav Mirković primio je danas Howarda Ockmana, direktora USAID-ovog Projekta lokalnog održivog razvoja, a u cilju planiranja budućeg razvoja ovog Projekta kroz međuopštinsku saradnju lokalnih samouprava obuhvaćenih ovim projektom.
Prilikom razgovora Predsednik opštine je u uvodnoj reči predstavio znamenitosti gornjomilanovačke opštine iz oblasti privrede, turizma, sporta, istorijskog i kulturološkog nasleđa, naglašavajući da svaka oblast zasebno čini privrednu granu sa izuzetnim ekonomskim potencijalima i mogućnostima za zainteresovane investitore. Prema rečima gospodina Ockmana inovativne metode koje se pripremaju u projektu će najpre omogućiti uspešniju ekonomsku međuopštinsku saradnju za učesnike projekta, a samim tim i bolje pristupe za potencijalne investitore i održivi privredni razvoj. Zaključivši da će konačan ishod, prilikom realizacije projekta, biti smanjenje stope nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta.
Pored Gornjeg Milanovca u radu učestvuju i lokalne samouprave Čačak, Kraljevo, Raška i Vrnjačka Banja.
Inače, u poslovnoj biografiji direktora USAID-a, gospodina Ockmana prezentovana je uspešna realizacija projekta lokalnog ekonomskog razvoja u Ukrajni, a koji je obuhvatio i pomogao sedamdeset i šest(76) ukrajinskih gradova, stvorivši višegodišnju ekonomsku razvojnu strategiju. Kroz tu obuku za strane direktne investicije i zajedničku strategiju partnerskih gradova, ukrajinci su kolektivno privukli 2.5 milijardi dolara investicija i stvorili više od 50.000 novih radnih mesta.

Previous „OPŠTINA DONIRA PORODILIŠTU MONITORIN APARAT ZA PRAĆENJE VITALNIH PARAMETARA NOVOROĐENČADI I PORODILJA“