Dobar dan komšija

Povodom tekstova objavljenih u nedeljnom listu „Takovske novine“ 8. avgusta pod naslovom „Naš budžet je potrošački i politički“ i 3. oktobra 2013. godine pod naslovom „Ko je dobar komšija?“ ovim putem želimo da, i pored redovnog izveštavanja o projektu pod nazivom „Dobar dan komšija, obavestimo javnost o sledećem:

Projekat pod nazivom „Dobar dan komšija“ namenjen je deci sa invaliditetom i njihovim roditeljima i ima za cilj da postavi i ojača pet usluga socijalne zaštite u opštinama Gornji Milanovac, Prokuplje, Trstenik i Vrnjačka Banja, a sprovodi se u sklopu aktivnosti projekta IPA2008 – socijalna inkluzija.
Međuopštinski ugovor o saradnji na projektu „Dobar dan komšija“, potpisali su 18. avgusta 2011. godine u Vrnjačkoj Banji predsednici opština Gornji Milanovac, Prokuplje, Trstenik i Vrnjačka Banja. Vrednost ovog projekta pod nazivom „Dobar dan komšija“ iznosi 365.095 eura, od čega 90% finansira Evropska Unija, dok 10% obezbeđuju opštine. Projekat traje 20 meseci, a obaveza potpisnica je implementacija socijalnih usluga za osobe sa posebnim potrebama i njihove roditelje, u skladu sa novim Zakonom o socijalnoj zaštiti.
Opština Vrnjačka Banja je nosilac projekta, dok su ostale opštine korisnici projekta. Od usluga koje se implementiraju izdvojene su „Pomoć u kući“  i „Predah“, gde se NVO, a u našoj Opštini Centar za socijalni rad Gornji Milanovac, različitim sadržajima, aktivnostima  i uslugama u toku dana, posvećuju deci sa posebnim potrebama i tako odmenjuju roditelje.
U okviru ovog međuopštinskog projekta Opštini Gornji Milanovac odobrena je nabavka vozila koje omogućava stručnim licima da dođu do ruralnih područja. Sredstva za socijalne namene dobile su još četrdeset i jedna opština u Srbiji.
Projekat je trajao od 1. decembra 2011. godine do 30. juna 2013. godine. Ukupna sredstva planirana budžetom Opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu iznose 2.900.000,00 dinara od čega iznos od 1.850.000 dinara predstavlja sredstva Evropske unije koja su iz projekta preneta Opštini Gornji Milanovac za realizaciju projekta u prvoj polovini ove godine. Imajući u vidu značaj ovog projekta i ostvarene rezultate potpisan je međuopštinski sporazum sa preuzimanjem obaveze kofinansiranja usluge od strane naše Opštine i projekat je produžen do kraja 2013. godine za šta su u budžetu za 2013. godinu bilansirana sredsta u iznosu od 1.050.000,00 dinara.
Dakle, nije reč ni o kakvim „dobrim komšijama koji su samo odani klimoglavi ove vlasti kojima se deli novac iz budžeta Opštine Gornji Milanovac“(citat iz Takovskih novina, br.2030) i o nenamenskom trošenju budžetskih sredstava, već o projektu podrške razvoju usluga za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama sa teritorije Opštine Gornji Milanovac.
Inače, o ovom humanom projektu građani su redovno obaveštavani zvaničnim saopštenjima dostavljanim svim sredstvima informisanja i postavljanim na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Gornji Milanovac https://gornjimilanovac.rs/ i to: 20. juna, 18. avgusta i 8. decembra 2011. godine, 12. januara i 5. aprila 2012. godine i 19. februara i 3. oktobra 2013. godine.

Previous Gornjomilanovačka turistička organizacija na sajmu turizma u Novom Sadu