Горњи Милановац добија прву високошколску установу

Академија струковних студија Шумадија из Крагујевца донела је одлуку да акредитује нови студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн. Овај програм би се акредитовао у оквиру новог одељења које би било формирано у Горњем Милановцу. Тим поводом данас је у Свечаној сали Општине Горњи Милановац одржана презентација студијског програма којој су присуствовали председник општине Дејан Ковачевић и милановачки привредници из домена графике и штампе.

Управо смо одржали састанак са привредницима како бисмо им представили наше идеје и да проверимо колико оне испуњавају нека њихова очекивања. Након њихове поврaтне информације улазимо у процес акредитације, документација је већ спремна, тако да се надамо да ће већ од 2023/2024. академске године бити уписана прва генерација. Ваш град ће добити високошколску установу – поручио је Милан Ђорђевић, професор Академије струковних студија Шумадија

Председник општине Дејан Ковачевић оцењује да је Горњи Милановац погодно тле за овај образовни профил и да би отварање оваквог студијског програма омогућило да се кроз систем дуалног образовања школују кадрови за потребе пре свега фирми из Горњег Милановца, али и шире околине.

Имали смо прилику да од представника привреде чујемо шта су њихове потребе. Ми смо већ кренули са средњошколским образовним профилом из сфере графичког дизајна и сада то настављамо са академским студијама. Оно што је интересантно је то да управо привредници инсистирају на моделу дуалног образовања, иако то за њих значи да могу имати неке додатне трошкове као компаније. Међутим, њима је циљ да се сваки студент на лицу места, у самој фирми, упозна са процесом производње и да се након завршетка студија ту и запосле. Ми планирамо да овај смер заживи овде у Горњем Милановцу и да поред милановачких, привучемо и младе са стране – рекао је Дејан Ковачевић, председник општине.

Студијски програм Графичко инжењерство и дизајн трајаће три године, а по завршетку студија студенти ће стећи диплому са називом Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна. На овом интердисциплинарном студијском програму као две главне стручне области биће заступљени Технолошко инжењерство и Примењена уметност и дизајн. Поред предмета из две главне области, биће заступљени и предмети из области рачунарских, математичких, филолошких и организационих наука и менаџмента и бизниса. Управо интердисциплинарност предвиђеног студијског програма требало би да омогући стицање квалитетне широке мреже применљивог знања.

Previous Софија, Олга и Есма ове године певају и плешу у „Риму Европе“