Javni uvid u Programa razvoja turizma za period 2012-2022. godine i Analizu turističkog sektora

Opština Gornji Milanovac je zajedno sa lokalnim samoupravama Kraljeva, Čačka, Vrnjačke Banje i Raške, kroz međuopštinsko partnerstvo, uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja, učestvovala u pripremi i izradi Programa razvoja turizma 2012-2022. godine i Analize turističkog sektora za čitavo područje međuopštinskog partnerstva.
Razvoj i unapređenje turizma predstavljaju okosnicu razvoja čitavog regiona, a kako bi se iskoristili svi potencijali, težilo se formiranju objedinjene turističke ponude gradova i opština međuopštinskog partnerstva. Kombinovanjem raznih turističkih atrakcija i prepoznatljive turističke regije u skladu sa savremenim trendovima, gradovi i opštine treba da stvore ponudu koja će biti prepoznatljiva i konkurentna i na domaćem i na međunarodnom turističkom tržištu a što će stvoriti uslove da se otvore nova radna mesta i ubrza ekonomski razvoj celog regiona.
Nacti ovih dokumenata stavljaju se na uvid javnosti i mou se pogledati na stranici zvanične prezentacije opštine Gornji Milanovac, a biće predmet više posebnih javnih rasprava koje će biti održane u Kraljevu, Čačku, Gornjem Milanovcu, Vrnjačkoj Banji i Raški.

Previous U GORNJEM MILANOVCU ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA „PROSTOR BEZ GRANICA“ – Primena EU politika u cilju održivog razvoja lokalnih zajednica u Srbiji