Kolegijum predsednika opštine

Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković održao je danas kolegijum sa načelnicima svih odeljenskih jedinica Opštinske uprave na temu sumiranja rezultata na kraju ove kalendarske godine. Predsednik je na početku izrazio zahvalnost načelnicima na angažovanju tokom protekle godine, posebno u periodu njegovog odsustva, na izuzetno postignutim rezultatima na čelu sa načelnicom Opštinske uprave Goricom Petrović, posebno u domenu operativnih, odnosno povrenih poslova u opštinskim odeljenjima. Uputivši, takođe, pohvale i svom zameniku Miroslavu Milovanović na svim izvršenim poslovima u delu protokolarnih aktivnosti lokalne uprave.
„Nisam od onih koji hvale, ali zaslužujete čestitke na izvršenim poslovima i postignutoj disciplini u proteklom periodu, a u prilog ovoj priči su i pozitivne ocene republičkih, nacionalnih i nevladinih organizacija na profesionalnom fukcinisanju opštine Gornji Milanovac. Naravno, za ovu poziciju opštine Gornji Milanovac, zaslužna je i gornjomilanovačka privreda koja u izvozu i dalje prednjači u moravičkom okrugu, disciplinovani građani u izmirivanju svojih obaveza, kao i podrška republičkih ministarstava.
Predsednik Mirković je pomenuo da je za razliku od drugih lokalnih samouprava budžet za narednu godinu donet na vreme, sa sačuvanim određenim sredstvima za ulaganje u veće investicije ili druge nepredviđene okolnosti u zavisnosti od potreba, kao i da su na vreme urađeni i usvojeni planovi rada javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu. Napomenuvši da je dosta urađeno, a sve obaveze su izmirene, i to po dospeću, i bez dodatnog zaduživanja što će se nastaviti i u sledećoj godini.
Predsednik očekuje da će se i u narednoj godini raditi kao i do sada, a planirano je da se završi Dom kulture na koji milanovčani čekaju 50.godina, spomen kompleks „Brdo Mira“, nastavak radova na glavnoj ulici i putnoj gradskoj i seoskoj infrastrukturi, rekonstrukcija druge zgrade Opštinske uprave, mnogobrojni projekti iz Evropskih fondova, zdravstvene, kulturne, sportske i druge akcije.
Načelnicima će u ponedeljak biti predstavljen već sada izrađen Plan aktivnosti opštine Gornji Milanovac za 2014 godinu. Plan sadrži tri segmenta: investicije, realizaciji EU projekata i donošenje novih normativa i akata, sa kompletnom isplaniranom dinamikom radova i finansiranja sa određenim rokovima završetka.

Previous Predstavnici JP „Putevi Srbije“ sastali su se danas sa predsednikom opštine Milisavom Mirkovićem prilikom radne posete opštini Gornji Milanovac