Konferencije za štampu posvećena javnoj raspravi programa razvoja turizma 2012-2022. za područje međuopštinskog partnerstva Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Raške i Vrnjačke Banje

Danas je u Svečanoj sali Okružnog načelstva najavljena javna rasprava o nacrtu Programa razvoja turizma 2012-2022. godine i Analize turističkog sektora za područje međuopštinskog partnerstva Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Vrnjačke Banje i Raške.
Opština Gornji Milanovac je zajedno sa pomenutim lokalnim samoupravama kroz međuopštinsko partnerstvo, uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja, učestvovala u pripremi i izradi Programa razvoja turizma 2012-2022. godine i Analize turističkog sektora za čitavo područje međuopštinskog partnerstva.
Razvoj i unapređenje turizma prepoznati su kao okosnica razvoja regiona, pod uslovom da se postojeći turistički potencijali iskoriste, a turistička ponuda gradova i opština međuopštinskog partnerstva objedini i učini prepoznatljivom i konkurentnom na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, što će stvoriti uslove da se otvore nova radna mesta i ubrza ekonomski razvoj celog regiona.
U radnoj grupi međuopštinskog partnerstva za izradu ovih nacrta, ispred opštne Gornji Milanovac su učestvovale Mira Mirković, direktor Turističke organizacije opštine i Ivana Adamović, radnik Opštinske uprave, a nacrti dokumenata o kojima teče javna rasprava stavljeni su na uvid javnosti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Gornji Milanovac i Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac.
Pozivaju se građani opštine Gornji Milanovac da do 25. oktobra 2012. godine sve svoje primedbe, predloge i sugestije na tekst nacrta dostave u pisanoj formi, poštom na adresu: Opština Gornji Milanovac, Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac ili elektronskom poštom na adresu: strategija@gornjimilanovac.rs.
Završnicu javne rasprave predstavljaće posebno izlaganje Programa razvoja turizma 2012-2022. godine i Analize turističkog sektora koje će biti otvoreno za javnost, a u sklopu kojeg će učesnici u izradi nacrta podrobno upoznati javnost sa detaljima ovih dokumenata, pristiglim primedbama i predlozima građana. Očekuje se da javno izlaganje bude organizovano 26. oktobra, a o tačnom mestu i vremenu održavanje bićete blagovremeno obavešteni.

Previous APEL PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I GRAĐANIMA DA SE UKLJUČE U AKTIVNOSTI UREĐENJA GRADA

Leave Your Comment