Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivrednicima

K O N K U R S
za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi
usvojenih budžetom opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu

Zahtevi za dodelu podsticajnih sredstava mogu se podneti do 15. novembra 2013. godine, na obrascima koji su odšampani za ovu namenu i isti se mogu preuzeti na pisarnici opštine Gornji Milanovac.

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti kod Ivane Adamović, putem telefona 032/515-0071.

Previous Program vantelesne oplodnje