Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2010-2011I

Komisija za dodelu stipendija Skupštine opštine Gornji Milanovac raspisuje
K O N K U R S
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU images2/2010/2011. GODINU

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2010-2011

Rok za podnošenje prijava i Konkursom predviđene dokumentacije za stipendiju je od 25.10.2010.do 30.11.2010. godine, soba 15 (pisarnica) u zgradi Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, od 7,30 do 15,30 časova. Bliže informacije o Konkursu mogu se dobiti na telefon 718102, lokal 25.

 

Previous Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za 2010-2011I