Mere za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta

O B A V E Š T E NJ E
o merama za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta

Obaveštavaju se poljoprivredna gazdinstva sa teritorije Opštine Gornji Milanovac zainteresovana za kalcifikaciju – smanjenje kiselosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do VII katastarske klase, da se obrate Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac, Takovska 2, Odeljenje za privredu i finansije, II sprat, kancelarija broj 43, kontakt osoba Milena Rajičić, telefon 032/515-0071.
PH analizu uzoraka zemljišta vršiće Poljoprivredna stručna savetodavna služba Čačak, a za uzorke zemljišta kod kojih se utvrdi PH vrednost zemljišta ispod 5, vlasnici će moći da preuzmu određenu količinu krečnog materijala za oplemenjivanje.
Troškove analize i krečnog materijala snosi Opština Gornji Milanovac.
Jedno poljoprivredno gazdinstvo može da koristi krečni materijal za najviše 2 hektara.
Za analizu je, pored uzoraka zemljišta (3-4 najviše), potrebno obezbediti prepis lista nepokretnosti, rešenje ili ugovor iz kojih se može utvrditi vlasništvo na zemljištu, brojevi parcela, kultura, klasa i površina zemljišta.
Rok za dostavljanje uzoraka Opštinskoj upravi je 8 (OSAM) dana od dana objavljivanja u „Takovskim Novinama“.

Način uzimanja uzoraka zemljišta za pH analizu zemljišta

Previous SVEČANO OBELEŽENO 50 GODINA OD OTKRIVANJA KOSTURNICE 408 BORACA SLAVNE CRVENE ARMIJE U SPOMEN KOMPLEKSU „BRDO MIRA“

Leave Your Comment