NASTAVAK EMITOVANJA FILMOVA U OKVIRU KAMPANJE „BOLJI SMO ZAJEDNO“ NA RTS-u

Na 2. programu RTS-a, danas, sutra i u ponedeljak, biće emitovana tri kratka dokumentarna filma nastala u okviru kampanje „Bolji smo zajedno“. Ovi filmovi su posvećeni uslugama pokrenutim u okviru projekta „Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“ koji predstavlja trostruko partnerstvo između Delegacije Evropske unije, Ministarstva rada i socijalne politike i kancelarije UNICEF-a u Srbiji. U nastavku je satnica i kratak opis.

Četvrtak, 10. maj 2012. godine u terminima 9:43 i 15:13 sati:
Pomoć na vašem pragu – usluga „Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“.Film je snimljen u Užicu, predstavlja aktivan odnos između pružalaca i primalaca usluge i opisuje glavne principe na kojima se zasniva ova usluga.

Petak, 11. maj 2012. godine u terminima 9:59 i 15:48 sati:
Ponovo deo zajednice – Usluga „Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju“. Film je snimljen u Čoki i Kladovu i predstavlja uslugu i koristi od pokretanja novih usluga na lokalnom nivou, kako zbog podrške porodicama, tako i zbog sprečavanja institucionalizacije dece sa smetnjama u razvoju. Sadrži i razmišljanja porodica i dece (korisnika usluge) o pozitivnim promenama u njihovim životima koje su se desile kao rezultat pokretanja nove usluge i novih pružalaca (o potrebama lokalne zajednice, mapiranju potreba i ograničenja sa kojima se susreću porodice sa decom sa smetnjama u razvoju, organizovanju aktivnosti u skladu sa potrebama korisnika).

Ponedeljak, 14. maj 2012. godine u terminima: 9:45 i 15:21 sati
Roditeljstvo – najteži i najlepši posao na svetu – Usluga Predah nega za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju. Film je snimljen u Ivanjici i predstavlja uslugu „Predah nega“ (kako je pokrenuta i kako se sprovodi, koje su koristi njenog sprovođenja, naročito u smislu pružanja podrške porodicama koje žive u ruralnim sredinama.) Priča je usredsređena na negovatelje (osobe koje pružaju pomoć), njihov odnos sa porodicama, sagledavanje prepreka i mogućih načina da se one prevaziđu sa pričom o porodici koja koristi ovu uslugu.

Za više informacija posetite facebook stranu na http://www.facebook.com/bolji.smo.zajedno, i You Tube kanal: http://www.youtube.com/boljismozajedno/.


Previous SVEČANO OBELEŽEN DAN POBEDE