Obaveštenje o podacima organizacije koncerta Ane Bekute

Obaveštavamo javnost da su na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac
na poslednjoj održanoj sednici od 26.07.2013. godine, postavljeni i javno publikovani svi dokumentovani podaci o zakonskoj proceduri u organizaciji koncerta Ane Bekute i nastalim troškovima na zvaničnoj opštinskoj sajt prezentaciji. Time se svi zainteresovani mogu lično uveriti u zakonitost sprovedene procedure i nedokumentovane tvrdnje predstavnika opštinskog odbora Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu, a koji i dalje šire neistine pojedinim medijima o organizaciji koncerta i radu Opštinske uprave. Iz tih razloga, opština Gornji Milanovac zatraži će zaštitu sudskih organa podnošenjem prijava preko opštinskog Javnog pravobranilaštva i advokata.

– Rešenje o obrazovanju Odbora za proslavu Dana opštine,
– Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva broj:1-404-60/2013 od 12.03.2013. godine,
Fotokopija Zapisnika o pregovaranju i Zapisnika o otvaranju ponuda,
– Fotokopija Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj:1-404-60 od 3.04.2013. godine

– Ugovor o poslovnoj saradnji
– Fotokopija odluke o Budžetu kojom su obezbeđena sredstva za koncert – „Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac“, broj:30/12, usvojena na sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac održanoj 14. decembra 2012. godine (razdeo 02, ekonomska klasifikacija 423 – usluge po ugovoru).
– Nalog za prenos
– Finansijska kartica
– Plakat za Dan opštine
– Zakup bine

Previous Dokumetovana informacija o odrzanom koncertu Ane Bekute