OBAVEŠTENJE ZA KALCIFIKACIJU KISELOG OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Obaveštavaju se zainteresovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Gornji Milanovac za kalcifikaciju – smanjenje kiselosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do VII katstarske klase da se obrate Opštinskoj upravi Opštine Gornji Milanovac, Odeljenju za privredu i finansije, Mileni Rajičić kancelarija broj 25, II sprat, telefon 515-0071, da donesu uzorke zemljišta za ph analizu koja će se izvršiti u poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Čačak i ukoliko je ph vrednost ispod 5,5 moći da preuzmu određene količine krečnog materijala.

Troškovi analize i krečnog materijala su besplatni.

Jedno poljoprivredno gazdinstvo može da koristi krečni materijal najviše za 2 hektara.

Za analizu pored uzoraka zemljišta (3-4 najviše) potrebno je poneti prepis lista nepokretnosti, rešenje ili ugovor iz kojih se vidi vlasništvo, broj parcela, kultura, klasa i površina.

Rok za donošenje uzoraka je 16. avgust 2013.godine.

Previous OPŠTINI GORNJI MILANOVAC PO TREĆI PUT DOMAĆIN MLADIM INŽENJERIMA ŽIVOTNE SREDINE