Obržana je dvadeset i šesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

Dvadeset i šesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac održana je danas sa preko dvadeset tačaka dnevnog reda, a kojom je predsedavao zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović.
U detaljnom izveštaju o prepremljenosti osnovnih i srednjih škola za narednu godinu naznačeno je da su pripreme za početak nove školske godine u potpunosti izvršene, a podrazumevale su obezbeđivanje materijalno-tehničkih sredstava, ogreva, nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike od prvog do četrvtog razreda, završetak radova na održavanju i obezbeđivanje prevoza učenika. Takođe, rečeno je da se obrazovni rad na teritoriji opštine Gornji Milanovac sprovodi u tri srednje škole i sedam osnovnih, a u okviru kojih deluje dvadeset i sedam izdvojenih odeljenja, sa ukupno 4.417 učenika. Od tog broja u osnovne škole upisano je 3.137 učenika, dok srednjoškolaca ima 1.280. Prvi razred osnovne škole upisalo je 392 učenika, tim povodom svim đacima prvacima početak školovanja čestitao je predsednik opštine Milisav Mirković, nagradivši ih komplet-lektirama za I razred.
Tokom današnjeg rada članovi Opštinskog veća su razmatrali i Nacrt predloga Operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na goronjmilanovačkoj teritoriji. Ovaj plan odnosi se na ugroženost i plavljenje unutrašnjih voda, među koje spadaju podzemne vode i površinske vode kao posledica naglog otapanja snega ili jakih kiša. Procena ugroženosti pojedinih delova ili čitavih naselja izvršiće se detaljnom analizom sa izradom idejnog, a potom i glavnog projekta zaštite od poplava izazvanih izlivanjem unutrašnjih voda.
Na dnevnom redu današnje sednice našli su se finansijski planovi i programi poslovanja sa predlozima izmena i dopuna za nekoliko gornjomilanovačkih javnih preduzeća, a iz razloga nastalih ušteda na pojedinim kontima i preraspodele viška tih sredstava u druge namene, a sve u cilju poboljšanja poslovnosti ovih javnih preduzeća. A među njima su javno preduzeće za izgradnju sa uštedom od oko 10 miliona dinara, tu su i ostala javna preduzeća sa manjim uštedama ali srazmerno budžetu kojim raspolažu i to „Sportsko rekreativni centar“, Kulturni centar, Muzej i Biblioteka.
Većnici su danas dali saglasnost i na izmene cenovnika, odnosno pojeftinjenja pojedinih usluga u sportskoj hali Breza. A prema današnjoj informaciji, u kompleksu ove hale biće izgrađena teretana na otvorenom na osnovu donacije Udruženja građana „Mladi Milanovca“ .
Odeljenja finansija pripremilo je članovima veća informaciju o predlogu pravilnika o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kao i o predlogu rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Zamenik predsednika opštine obrazložio je većnicima zaključak Koordinacionog tela JP za vodosnabevanje „Rzav“ sa potpisanim Sporazum o načinu vršenja funkcije člana nadzornog odbora ovog preduzeća, kojim se obavezuju osnivači da funkcija jednog člana nadzornog odbora u „Rzavu“ bude rotirajuća između osnivača opština Arilje, Požega, Lučani, i Gornji Milanovac, dok će predsednika nadzornog odbora ispred osnivača predlagati grad Čačak kao osnivač sa najvećim učešćem u kapitalu preduzeća.

Previous 100 poljoprivrednika dobilo podsticajna sredstva iz Agrarnog budžeta opštine Gornji Milanovac