Održan otvoreni sastanak sa privrednicima na temu pripreme i izrade Nacrta Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja opštine Gornji Milanovac I

U Velikoj sali opštine, danas je održan sastanak na temu pripreme i izrade Nacrta Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja opštine Gornji Milanovac. Ovim sastankom predsedavao je predsednik opštine Gornji Milanovac, gospodin Milisav Mirković, uz aktivno učešće većeg broja prisutnih predstavnika privrede, kao i predstavnika sindikalnih organizacija, političkih stranaka, policije, ranijih predsednika SO Gornji Milanovac, javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica sa teritorije opštine. Na samom sastanku konstatovano je da se mora težiti održivom razvoju opštine, na dobrobit svih njenih građana, te se čini da je ova Strategija, kao malo šta, ujedinila mnogobrojne međusobno različite aktere u jedinstvenom poslu izrade buduće Strategije održivog razvoja opštine Gornji Milanovac. Takođe je postignut zaključak da se izrada ove Strategije, u saradnji sa lokalnom samoupravom, poveri organizaciji koja se profesionalno bavi izradom ovakvih strategija, o čemu će odluka biti doneta nakon raspisanog konkursa za nosioca izrade Strategije.

Previous Održana 6. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac I