Održan radni sastanak sa izvođačima radova na izgradnji auto-puta

Na osnovu poziva predsednika opštine Milisava Mirkovića upućenog preduzeću Az-virt“, inače odgovornom izvođaču radova na izgradnji auto-puta kroz opštinu Gornji Milanovac, da se zajedničkim snagama prevaziđu problemi koji nastaju u vezi sa izvođenjem ovih radova, danas je održan radni sastanak sa predstavnicima svih učesnika u izgradnji auto-puta kroz našu opštinu. Pored izvođača i podizvođača radova na auto-putu predstavnika firmi „Az –virt“, građevinskog preduzeća „Planum“ i predstavnika Energoprojekta, na sastanku su prisustvovali i predstavnici javnog preduzeća za puteve, Javnog preduzeća za izgradnju opštine i Javnog komunalnog preduzeća, zamenik predsednika opštine, opštinski saobraćajni inspektor, komandir u policijskoj stanici, kao i načelnici opštinskog urbanizma i pravno-imovinske službe, kao i šef projekta za deonicu od Ljiga do Preljine ispred „Koridora Srbije“.
Predsednik Mirković je na samom početku sastanka prisutnima izložio probleme koji su nastali prilikom izvođenja radova na nekoliko deonica auto- puta gde su usledila oštećenja ulica i puteva, problemi u oblasti telekomunikacija, vodosnadbevanja, elektrifikacije i drugo. Obzirom da se u jučerašnjim popodnevni satima desilo i nevreme koje je pogodilo i ugrozilo naselja gde se u najvećem delu izvode radovi na autu putu, Predsednik opštine je iskoristio priliku da obavesti prisutne i o razmerama šteta na tim područjima na kojima opštinske komisije već sačinjavaju zapisnike. Bilo je reči i o sačinjavanju Ugovora vezano za korišćenje putnih pravaca na koje su izvođači radova imali saglasnost, ali da se u Ugovor preciziraju i pravci za koje izvođači nisu dobili saglasnost, a koriste se prilikom prolaska teretnih vozila u prevozu građevinskog i drugog materijala. Ovim Ugovorm će se precizirati i sanacija svih lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca koji su oštećeni prilikom izgradnje auto puta. Takođe, govorilo se i o prekidu vodosnadbevanja domaćinstava na Savincu i nekoliko porodičnih kuća u Brđanima i drugim pojedinačnim zahtevima meštana naselja kuda prolazi trasa. Bilo je upozorenja i u delu saobraćajne bezbednosti posebno zbog pretovarenih kamiona teretom, a koji su uglavnom neobezbeđeni ciradnim platnom.
Predstavnici izvođača radova su najpre jednoglasno zahvalili Predsedniku opštine i svim službama na pomoći i razumevanju u svim poslovima i uslugama Opštinske uprave pri izgradnji koridora 11, a pojedinačno su odgovarali svako iz svoje nadležnosti vezano za nastale probleme koji su posledica radova na izgradnji auto-puta, uz obećanje da će saradnja ubuduće biti obostrana što podrazumeva prevazilaženje nastalih problema, najpre rešenje pitanja tekućeg održavanja saobraćajnica, a potom i svih pobrojanih problema koje su izazvali radovi na izgradnji.

Previous Održana sedamnaesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac