Održan sastanak sa čelnicima privrede I

Komisija za izradu Nacrta odluke o promeni Statuta opštine Gornji Milanovac, na osnovu člana 12. stav 1. tačka 2. i člana 95. Statuta opštine Gornji Milanovac („Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.20/08) i člana 3. Odluke o pristupanju promeni Statuta opštine Gornji Milanovac, br.2-06-969/2010 od 16. decembra 2010. godine („Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.22/2010),

o r g a n i z u j e
JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava se organizuje povodom izrađenog nacrta odluke, i to:
– Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Gornji Milanovac.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica u opštini Gornji Milanovac da daju svoje sugestije, primedbe i predloge na napred navedeni nacrt odluke.

Svoje sugestije, primedbe i predloge svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi, poštom na adresu: Skupština opštine Gornji Milanovac, Takovska br.2. 32300 Gornji Milanovac, neposredno preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac ili elektronskom poštom na adresu: mihailo.vucetic@gornjimilanovac.rs.

Javna rasprava biće održana od 04. 01. do 17. 01. 2011. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u kancelariji predsednika Skupštine opštine (soba br.39).

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Statuta opstine

Previous Održan sastanak sa čelnicima privrede I