ODRŽANA 13. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

U četvrtak, 7. marta 2013. godine, održana je trinaesta po redu sednica Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac.
Posle usvajanja zapisnika sa 12. sednice, članovi Veća razmatrali su i usvojili Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2012. godinu. Takođe, prihvaćene su i Odluke Upravnog odbora ovog javnog preduzeća o kapitalu osnivača, za otpis usaglašenog duga i o aktivnostima na izgradnji brane i akumulacije „Svračkovo“ tako da će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine opštine. Direktor JP „Rzav“ Arilje pozvao je ovom prilikom gradonačelnike i predsednike opština koje su osnivači ovog javnog preduzeća da preduzmu sve što je u njihovim mogućnostima kako bi se unapredila dinamika izgradnje brane i akumulacije „Svračkovo“.
Na današnjoj sednici razmatrani su i usvojeni Izveštaji o poslovanju javnih preduzeća za 2012. godinu i to Javnog komunalnog preduzeća „Gornji Milanovac“, Javnog preduzeća za izgradnju opštine, Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac i JP „Sportsko-rekreativni centar“. Takođe, članovi Veća usvojili su i Izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima ustanova za 2012. godinu – Doma zdravlja Gornji Milanovac, Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“, Muzeja rudničko-takovskog kraja, Biblioteke „Braća Nastasijević“, Turističke organizacije Opštine Gornji Milanovac, Sportskog saveza, Centra za socijalni rad i Predškolske ustanove „Sunce“. Predsednik opštine Milisav Mirković konstatovao je da su gubici koji su se pojavili kod pojedinih preduzeća odnosno ustanova nastalih usled problema uzrokovanih objektivnim razlozima i da je stoga potrebno pružiti pomoć u njihovom prevazilaženju, naglasivši da su domaćinsko ponašanje i finansijska disciplina osnovne obaveze onih koji upravljaju javnim preduzećima i ustanovama.
Pojedinačne stavke predloga o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, opštinskim većnicima izložila je načelnica Odeljenja za privredu i finansije. O sprovedenim konkursima za raspodelu sredstava za 2013.godinu udruženjima iz oblasti kulture, socijalne, zdravstvene zaštite i crkvama članove Veća upoznala je načelnica društvenih delatnosti.
Iz oblasti sportskih događanja u gornjomilanovačkoj oštini, Opštinsko veće usvojilo je Predlog pokretanja postupka eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokrentnosti radi izgradnje pomoćnog fudbalskog terena. Pohvale Predsednika opštine i većnika upućene su Sportskom savezu opštine Gornji Milanovac, koji je među prvima u Srbiji utvrdio sistemsko finansiranje sporta na lokalu, na osnovu urađenog Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u našoj opštini i Pravilnika o finansiranju u oblasti gornjomilanovačkog sporta i fizičke kulture. Pravilnikom o kategorizaciji sportske grane su razvrstane u pet kategorija i to na osnovu razvijenosti sportske grane na nivou opštine, sportskih rezultata klubova i sportista, masovnosti sportske grane, stručnog rada i po posebnosti značaja sportske grane za opštinu Gornji Milanovac, dok se Pravilnikom o finansiranju objektivno vrednuju programi redovnih i posebnih aktivnosti sportskih organizacija, kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta, prvenstveno dečjeg i omladinskog. Generalni sekretar sportskog saveza je izvestio Veće i o Odluci Upravnog odbora ovog saveza o raspodeli sredstava opštinskim sportskim ogranizacijama u 2013. Godini u iznosu 10.240.100,00 dinara.

Previous Prijem zaposlenih u stomatoloskoj sluzbi kod Predsednika opstine