Održana 31. sednica Opštinskog veća

U opštini Gornji Milanovac danas je održana trideset i prva sednica Opštinskog veća, kojom je presedavao zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović.
Na samom početku rada, većnici su razmatrali i usvojili devetomesečni izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu. Tekući prihodi budžeta u prvih devet meseci 2013.godine ostvareni su u iznosu od 859.165.500 dinara, odnosno sa 70% u odnosu na godišnji plan, dok su preneta sredstav iz ranijih godina 185.612.550 dinara. Sagledavajući ostvarenje po pojedinim vrstama prihoda i primanja konstatovano je da su prihodi realno planirani i da se ostvaruju utvrđenom dinamikom. Kada je reč o rashodnoj strani budžeta, istaknuto je da je po svim zahtevima korisnika budžetskih sredstava, dostavljenim Odeljenju za privredu i finansije do kraja prošlog meseca, izvršen prenos sredstava.
Među prvim tačkama dnevnog reda našli su se i nacrti predloga Odluka pripremljeni u Poreskom odeljenju Optinske uprave, o kojima je govorila načelnica ovog odeljenja. Reč je o predlogu četire Odluke sa utvrđenim elementima, a koje su zasnovane na Zakonu o porezima na imovinu i Zakonu o zaštiti životne sredine.
Danas je bilo reči i o izmenama finansijskih planova po zahtevu mesnih zajednica Teočin, Brezna, Lunjevica, Takovo, Vraćevšnica i Savinac, upućenom Odeljenju za poslove mesnih zajednica, društvenih organizacija i udruženja građana, a na osnovu ukazanih potreba za poporavkom i održavanjem objekata.
Većnici su danas usvojili i izmenjen program poslovanja JP „Sportsko rekreativni centar“, kao i izmenjene finansijske planove Turističe organizacije i Javnog preduzeća za puteve.

Previous Nacrt Odluke o budžetu