ODRŽANA 32. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Danas 12.12.2011. godine u Velikoj sali Opštine održana je 32. sednica Opštinskog veće opštine Gornji Milanovac.
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, članovi Opštinskog veća usvojili su Informaciju o radu Opštinskog veća za 2011. godinu i prihvatili programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova za 2012. godinu i to: Javnog komunalnog preduzeća, JP za izgradnju, JP za puteve i JP Sportsko-rekreativni centar, koji su upućeni Skupštini opštine na saglasnost.
Prihvaćeni su i upućeni Skupštini opštine i planovi rada za 2012. godinu sa finansijskim planovima za Dom zdravlja, PU „Sunce“, Muzej Rudničko-takovskog kraja, Kulturni centar, Turističku organizaciju, Biblioteku „Braća Nastasijević“, Ustanovu u oblasti fizičke kulture i Centar za socijalni rad.
Najviše pažnje Opštinsko veće posvetilo je razmatranju i usvajanju Predloga odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2012. godinu. Tako prema utvrđenom predlogu koji će razmatrati odbornici budžet za sledeću godinu iznosi 977.507.000 dinara, što pokriva sve kapitalne, socijalne i investicione planove. Za sledeću budžetsku godinu po prvi put je predviđen poseban agrarni budžet, a kao i stimulativna mera – novčana pomoć od 10.000 dinara za svako rođeno dete, kao populaciona mera za stimulisanje rađanja na teritoriji naše opštine.
Opština Gornji Milanovac je jedna od retkih opština koja neće preneti svoje obaveze u 2012. godinu. Većnici su istakli da očekuju da budžet bude stabilan, što nalaže strogo kontrolisano i racionalno trošenja sredstava svih korisnika.

Previous U SUBOTU SVEČANO PUŠTEN U RAD LOKALNI VODOVOD “GRABOVICA“

Leave Your Comment