ODRŽANA 35. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

 

Nakon usvajanja zapisnika sa 32. i 34. sednice, Opštinsko veće prihvatilo je predloge Programa poslovanja JP za vodosnadbevanje „Rzav“ Arilje i Programa rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2012. godinu, koji su prosleđeni Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Iako je Gornji Milanovac označen kao opština koja među prvima izmiruje svoje obaveze prema JP za vodosnadbevanje „Rzav“, nije se moglo izbeći poskupljenje vode za stopu projektovane inflacije počev od 1. maja 2012. godine sa trenutnih 9,63 na 9,97 din/m3.
Po odluci Veća, pred odbornicima Skupštine opštine naći će se i Predlog odluke o posebnom pravu u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji naše opštine, kojom je predviđen roditeljski dodatak za svako dete kao podsticaj za proširenje porodice. Članovi Opštinskog veća usvojili su i Informaciju u vezi sa projektom „Postizanje EU kvaliteta mleka kod farmera sa područja opštine Gornji Milanovac“, u okviru koga je predviđena obuka proizvođača mleka o modernim načinima proizvodnje radi poboljšanja kvaliteta mleka, što bi stvorilo uslove za ostanak mladih zainteresovanih za ovakav rad i proizvodnju na selu, odnosno siguran plasman ovih proizvoda.
Veće je razmatralo podatke o izvršenim uslugama i davanjima opštine Gornji Milanovac, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad romskim porodicama u 2011. godini, u kojoj su iz opštinskog budžeta izdvajana sredstva za nabavku udžbenika romskoj deci, kao i pomoć za tri udruženja Roma sa teritorije naše opštine za garderobu i hranu, a rešavana su i pojedinačna pitanja i problemi Roma.
Usvojeni su predlozi Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete usled ujeda pasa lutalica ili napada na domaće životinje po zahtevima stranaka, prihvaćen i prosleđen Skupštini opštine Izveštaj MUP-Sektora za vanredne situacije o funkcionisanju sistema protivgradne zaštite na teritoriji Radarskog centra „Bukulja“ za period od 15.04. do 15.10.2011. godine, a Opštinsko veće je obavešteno o detaljima redovnog sastanka koordinatora Međunarodnom međuopštinskom projektu „Kultura i volonterstvo“, održanog u Vrnjačkoj Banji i Beogradu.

Previous U SUSRET RADOVIMA NA IZGRADNJI AUTOPUTA: PREDSTAVNICI „AZ – VIRTA“ IZ AZERBEJDŽANA U POSETI KOD PREDSEDNIKA OPŠTINE