ODRŽANA 37. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Danas, 20. februara 2012. godine, Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac zasedalo je po 37. put. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, razmatrana je informacija Štaba za vandredne situacije Opštine Gornji Milanovac o preduzetim merama na otklanjanju posledica obilnih snežnih padavina i izuzetno niskih temperatura, zbog kojih je 3.2.2012. godine na teritoriji naše opštine, a dva dana potom i na teritoriji cele zemlje, proglašena vandredna situacija. Ocenjeno je da je opština Gornji Milanovac dobro odgovorila izazovima koje je donela enormna količina snega, praćena ledenim temperaturama u trajanju dužem od dvadeset dana kroz, angažovanje sve raspoložive mehanizacije i ljudstva, danonoćni rad dežurnih službi i odličnu koordinaciju opštinskog, okružnog i republičkog štaba za vandredne situacije. Predsednik opštine je odao priznanje Javnom preduzeću za puteve, Javnom preduzeću za izgradnju i Javnom kumunalnom preduzeću, koja su bez prestanka angožovana na raščišćavanju puteva, kao i savetima i predsednicima mesnih zajednica, službi Hitne pomoći, Lovačkom udruženju i sredstvima informisanja koji su svako na svoj način dali doprinos da se teška stuacija prevaziđe, ali i javnost bude pravovremeno obaveštena o svim potrebnim činjenicama. U svom obraćanju, Predsednik je pomenuo i nesebičan doprinos milanovačkih privrednika: Preduzeća „Svin“ i Kompanije „Roc – Rudnik“, koji su stavili na raspolaganje svoju mehanizaciju; Preduzeća“Spektar“, koje je pružilo pomoć u nafti, „Interplet gradnje“ koja je pružila pomoć u ljudstvu, kao i JP „Puteva Srbije“, Vojske, Policije, „Elektrodistribucije“ i „Telekoma“ u Gornjem Milanovcu, volontera Volonterske centrale i zaposlenih Vatrogasne brigadi koja je stizala do najneprohodnijih delova opštine da odnese potrebnu pomoć ugroženima, zajedno sa Centrom za socijalni rad i Opštinskom organizacijom Crvenog krsta.
Članovi Opštinskog veća razmatrali su i Izveštaj o radu Opštinske uprave za 2011. godinu. Zajednički je ocenjeno da je Opštinska uprava značajno unapredila svoje usluge i postala pravi servis građana, kroz edukaciju zaposlenih i koordinisan rad svih odeljenja na čelu sa načelnikom Opštinske uprave, Goricom Petrović, čiji rad je visoko ocenjen.
Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje upućena je i Strategija regionalnog razvoja Raškog i Moravičkog okruga. Usvojene su i neophodne izmene i dopune Statuta Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje „Kulturni centar“, Muzeja rudničko takovskog kraja i Biblioteke „Braća Nastasijević“, koje su bile neophodne zbog usklađivanja sa Zakonom o kulturi. Donet je i Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac u 2012.godini dok je Javnom preduzeću „Sportsko rekreativni centar“ data saglasnost na Odluku o dopuni cenovnika usluga Sportske hale „Breza“, a u vezi novih sadržaja koji gradska sala nudi rekreativcima. Tako će zainteresovani od sada moći da uživaju u stonom tenisu, pikadu i baštenskom šahu.
Opštinski većnicu su pažljivo razmotrili Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na izgradnji Auto-puta E 763 i doneli Rešenje o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti – poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Gornji Milanovac, po predlogu Komisije za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti. U obrazloženju predloga rešenja rečeno je da je Ministarstvo finansija, Poreska uprava Gornji Milanovac prenisko odredila vrednost poljoprivrednog zemljišta, pa se ovim rešenjem teži pravičnoj ceni koja će realno odražavati vrednost zemljišta, a vlasnicima zemljišta koje se ekspropriše za potrebe budućeg auto-puta omogućiti da pribave drugu nepokretnost iste ili slične vrednosti, jer se radi o ljudima čija je pretežna delatnost poljoprivredna proizvodnja. Postupak eksproprijacije u Brđanima privodi se kraju a u nastupajućim danima očekuje se da postupak počene u Takovu i Drenovi. Izvođač radova azerbejdžanski „AzVirt“ oglasio je preko lokalne samouprave potrebu za više radnika sa teritorije naše opštine, što je šansa nezaposlenima najrazličitijih profila da nađu angažman u toku izgradnje auto –puta.

Previous Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije