Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Shodno Odluci o prekidu nastave u obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji opštine Gornji Milanovac od 20. do 22. februara 2012. godine donetoj na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije održanoj 18. februara 2012. godine, na sednici održanoj danas, 19. februara 2012. godine, zaključeno je da nastava u predškolskoj ustanovi, osnovnim i srednjim školama mora biti nastavljena u četvrtak, 23. februara 2012. godine i da shodno tome moraju biti preduzete sve mere na otklanjanju svih nedostataka na školskim objektima kako bi se stvorili uslovi u pogledu njihove bezbednosti za normalan i nesmetan nastavak vaspitno-obrazovnog rada.
Pad potrošnje električne energije čemu je nesumnjivo doprineo porast temperature doprineo je stabilizaciji elektroenergetskog sistema Srbije tako da će od ponedeljka, 20. februara 2012. godine, biti normalizovano snabdevanje električnom energijom privrednih subjekata.
Svi magistralni i regionalni putni pravci su prohodni kao i većina lokalnih puteva, ali se saobraćaj i dalje otežano odvija na pojedinim putnim pravcima usled suženosti komunikacija zbog ogromnih količina očišćenog snega. Radi se na pročišćavanju nekategorisanih puteva. Odobrena pomoć Vlade Republike Srbije Opštini Gornji Milanovac od 5 tona nafte za raščišćavanje putnih pravaca biće preuzeta već sutra i podeljena mesnim zajednicama po utvrđenim prioritetima. Shodno Zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije od 18.02.2012. godine kojim je opštini Gornji Milanovac odobreno da angažovanih dodatnih 5 mašina za raščišćavanje snega može koristiti još 5 dana po 8 časova pored ranije odobrenih 10 dana takođe po 8 časova pored mehanizacije javnih preduzeća i dodatno angažovane mehanizacije na terenu su i ovih 5 mašina. Službena lica Opštine, članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad nastavljaju rad na terenu u saradnji sa službama Doma zdravlja, Elektrodistribucije i Vatrogasne jedinice i danas obilaze najugroženija domaćinstva i dostavljaju im hranu i lekove.
Na gradskom području sve ulice su pročišćene, ali probleme predstavljaju ogromne količine snega koje su znatno suzile kolovoz, parking prostore i trotoare, ali i smanjile preglednost na raskrsnicama za učesnike u saobraćaju. U tom pravcu biće intenzivirani radovi na iznošenju snega sa gradskog područja na za to utvrđene lokacije izvan gradskog područja pa je u tom pravcu upućen poziv građanima koji u sopstvenoj režiji iznose sneg da se obrate nadležnima u Javnom preduzeću za izgradnju opštine Gornji Milanovac koji će ih uputiti na lokacije za odlaganje snega. Porast temperature povećao je i opasnost od pada ledenica i snega sa krovova pa je apelovano svim građanima da se ne kreću obeleženim zonama, da postavljene trake kojima su obeležene ugrožene zone ne uklanjaju i tako dovode u pitanje nečiji život i da uklone svoja vozila koja se nalaze u blizini visokih objekata kako padom snega ne bi došlo do njihovog oštećenja. Takođe, upućen je apel i vlasnicima stambenih i poslovnih objekata da uklanjaju ledenice i sneg sa krovova sa preporukom da za te poslove angažuju stručna i za takve poslove obučena lica.

Previous Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Leave Your Comment