Eng

Es

It

Sp

ODRŽANA 39. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

ODRŽANA 39. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Članovi Opštinskog veća su se danas, 2.04.2012. godine sastali po 39. put.
Svoje prvo izlaganje u svojstvu direktora Apoteke Gornji Milanovac imala je Gordana Aleksić, koja je ovom prilikom predstavila izveštaj o radu ove ustanove za 2011. godinu i finansijski plan za 2012. godinu, koji su po usvajanju upućeni Skupštini opštine na razmatranje, zajedno sa izveštajem o radu Centra za socijalni rad za 2011. godinu, koji je takođe usvojen. Pored toga, Veće je donelo i Pravilnik o načinu i uslovima pružanja usluge „Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju“, koja se realizuje pod pokroviteljstvom opštine preko Centra za socijalni rad, kao izabranog vršioca usluga, a Predsednik opštine je ovim povodom istakao trajno opredeljenje opštine da sa najvećom pažnjom nastavi da pomaže ovu osetljivu socijalnu grupu.
Proces harmonizacije opštih akata Muzeja rudničko – takovskog kraja sa izmenama Zakona o kulturi i već usvojenim izmenama Statuta ove ustanove, završen je donošenjem Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, a saglasnost je data i na odluku Javnog preduzeća „Sportsko-rekreativni centar“ o izdavanju u zakup Gradskog bazena na period od tri godine, u periodu od 2012-2015. godine. Ova odluka doneta je u cilju hitnog izvođenja radova na sanaciji korita velikog i malog bazena, kako bi ova kupališna sezona počela na vreme. U finansiranju radova predviđeno je učešće zakupca u visini trogodišnje zakupnine, a dodatnih 900.000,oo dinara do ukupne vrednosti investicije obezbeđuje opština, kako bi radovi bili izvršeni kvalitetno i u celosti, a bazen dobio prvu pravu rekonstrukciju u poslednjih 20 godina.
Posebnu pažnju članovi Veća posvetili su izveštaju o stanju brane i retenzije „Banjani“ na reci Velikoj Dičini, koji je prihvaćen sa zaključkom da se, ponovnim obraćanjem Veća i Predsednika opštine Ministarstvu za poljoprivredu i vodoprivredu, JVP „Srbijavode“ i Republičkom štabu za vandredne situacije, insistira na razrešenju pravnog statusa brane. Predsednik opštine je istakao da je neophodno preduzeti sve mere da se spreči potencijalna katastrofa koja bi nastala probijanjem dotrajale brane i izlivanjem vode, bez obzira na međusobno prebacivanje odgovornosti među nadležnim organima.
Članovi Veća odobrili su i sredstva za sanaciju spomenika baba Višnji u visini od 300.000,oo dinara koji se nalazi u porti Manastira Vraćevšnica, a koji će se izvoditi pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo. Takođe,razmatrana su i doneta rešenja po žalbama stranaka u drugostepenom postupku, kao i rešenja o korišćenju stalne i tekuće budžetske rezerve po zahtevima pravnih i fizičkih lica i rešenja po predlogu Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete usled ujeda ili napada pasa lutalica.
Opštinsko veće je prihvatilo i informaciju o prodaji mineralnog đubriva po Uredbi Vlade Republike Srbije, a posebnim rešenjem Predsednika opštine iz agrarnog budžeta izdvojena su sredstva za prevoz đubriva iz Azotare Pančevo do Gornjeg Milanovca, kako bi na taj način bili smanjeni troškovi poljoprivrednim dobavljačima koji su korisnici ove subvencije. Prihvaćena je i informacija u vezi međunarodnog projekta „Kultura i volonterstvo“, sa poslednjih sastanaka održanih u martu u Vrnjačkoj Banji, na kojima je opština Gornji Milanovac pozitivno ocenjena u sve tri projektne grupe, u sklopu kojih je osnovan Volonterski centar Gornji Milanovac, Đački parlament opštine i sprovedeno niz aktivnosti u okviru podprojekta „Škole kulture“, meću kojima saradnja sa muzičkom školom iz Čačka, formiranje gradskog orkestra i filmske radionice, u kome su učesnici i izvođači mladi milanovčani.
Zbog višestrukog poskupljenja naftnih derivata, čija je cena od početka godine rasla čak devet puta, odobreno je povećanje cena „Autoprevozu“ u gradskom i prigradskom saobraćaju od 5%, shodno maksimalnim stopama koje je dozvolila Vlada Republike Srbije.
Članovi veća informisani su o otvaranju odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Kragujevca u našem gradu, s obzirom da je Savet fakulteta doneo pozitivnu odluku po inicijativi naše opštine za osnivanje, prema kojoj se od zimskog semestra ove godine očekuje upis do 30 studenata na budžetu, uz mogućnost naknadnog odobrenja još 30 studenata u statusu samofinansiranja. Prema informaciji sa današnje sednice, predstoji primena nove obavezujuće Uredbe Vlade Republike Srbije o platama u lokalnoj samoupravi. Na kraju sednice, Veće je upoznato i sa zahtevom Predsednika opštine za pomoć u iznosu od 12,5 miliona dinara upućenom Komisiji za elementarne nepogode Vlade Republike Srbije za sanaciju šteta od urušavanja objekata od snežnih padavina, sa nadom da će uz razumevanje Vlade stići finansijska sredstva da se makar delimično pomogne domaćinstvima koja su pretrpela štetu.

Претходни Sastanci radnih grupa međunarodnog projekta „Kultura i volonterstvo“

Leave Your Comment

Пратите нас

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Вести и дешавања

Најновије вести које Вам стижу у поштанско сандуче

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I