ODRŽANA 5. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

U ponedeljak, 08. oktobra 2012. godine, održana je peta po redu sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac.
Na sednici su razmatrane izmene ovogodišnjeg finansijskog plana Predškolske ustanove „Sunce“, Centra za socijalni rad i Biblioteke „Braća Nastasijević“, u skladu sa poslednjim rebalansom budžeta opštine Gornji Milanovac, a potom upućene na razmatranje i usvajanje Skupštini opštine Gornji Milanovac. Razmatran je i Izveštaj o radu Predškolske ustanove za školsku 2011/2012. godinu sa predlogom godišnjeg plana rada za images2/2012/2013. godinu, koji su takođe upućeni SO Gornji Milanovac za razmatranje na sledećoj sednici.
Predsednik opštine je u svojstvu predsednika Opštinskog veća naglasio je da će od budžetskih korisnika zahtevati još viši stepen budžetske discipline, kako u procesu planiranja, koji se za nastupajuću budžetsku godinu mora značajno poboljšati, tako i u praćenju realizacije potraživanja i servisiranja obaveza, uz odgovoran odnos i obavezno poštovanje rokova dospelosti. U tom pravcu je prihvaćena i Prethodna informacija o realizaciji budžeta opštine od 01.01.-30.09.2012. godine kod svih budžetskih korisnika, sa napomenom da će bez izuzetka biti vršena ozbiljna budžetska kontrola, kako bi se obezbedilo zakonito i pravilno poslovanje u svakom trenutku, ali i prava informacija o poslovanju svakog od korisnika opštinskog budžeta.
U nastavku sednice, članovi veća su utvrdili Predlog rešenja o upotrebi sredstava dobijenih od Ministarstva finansija i privrede za naknadu štete nastale požara, kojim je utvrđena raspodela 1.950.000 dinara odobrenih sredstava prema prioritetima koji su utvrđeni inspekcijskim pregledima na licu mesta, a izvršena je i raspodela sredstava mesnim zajednicama u skladu sa poslednjim rebalansom budžeta opštine.
Veće je informisano o raspodeli sredstava školama za učenike kojima je potrebna dodatna mera podrške u obrazovanju po mišljenju Interesorne komisije, kao i o broju romskih učenika od petog do osmog razreda osnovne škole, za koje je u školskoj images2/2012/2013. godini neophodno obezbediti udžbenike. Radi se o realizacija ciljeva inkluzivnog obrazovanja koje garantuje pravo na kvalitetno obrazovanje svakom detetu bez obzira na njegovu nacionalnost, veru, socio-ekonomski položaj ili individualne sposobnosti. U okviru ovih mera predviđeno je da Opština snosi troškove angažovanja četiri pedagoška asistenta, po preporuci interesorne komisije koji će po posebnom programu raditi sa decom gde je takva potreba utvrđena, a biće obezbeđen i besplatan prevoz, ishrana i udžbenici za decu za koje takođe postoji preporuka Interesorne komisije.
Opštinsko veće prihvatilo je i Informaciju o obavljenom redovnom inspekcijskom pregledu rada Opštinske uprave nad poslovima ažuriranja biračkog spiska, rada matične službe i zakonitošću postupka postavljenja načelnika Opštinske uprave i sekretara Skupštine opštine, koji je okončan bez primedbi upravnih inspektora.
Članovi veća upoznati su i o toku i rezultatima poseta delegacije opštine Gornji Milanovac opštini Starše u Sloveniji, u cilju obnavljanja prijateljskih odnosa zasnovanih posle drugog svetskog rata i komuni Vefsn u Norveškoj, u vezi sa realizacijom međunarodnog međuopštinskog projekta „Kultura i volonterstvo“.

Previous Javni uvid u Programa razvoja turizma za period 2012-2022. godine i Analizu turističkog sektora