Održana deseta sednica Skupštine Opštine Gornji Milanovac

Na početku današnjeg zasedanja desete redovne sednice Skupštine opštine Gornji Milanovac, a u cilju ispravke tehničke greške u tekstu Odluke o promeni Statuta Opštine Gornji Milanovac koja je učinjena prilikom njegove izrade, odbornici su utvrdili Odluku o izmeni Odluke o promeni Statuta opštine Gornji Milanovac.
Danas je doneta i Odluka o pristupanju donošenja novog poslovnika Skupštine opštine, a jedan od glavnih razloga izmene poslovnika je preobimnost u sadržini, tako da će se izmenom postići sažetija forma, a o razlozima izmene poslovnika izlagala je predsednica Skupštine opštine Jadranka Dostanić.
Takođe, odbornicu su danas doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine za 2013. godinu, a povod za ovaj rebalans budžeta su nedavne izmene zakonskih propisa, kao i potreba da se višak prihoda i primanja koji je utvrđen Odlukom o završnom računu budžeta za 2012. godinu rasporedi na konkretne namene. Nedavnim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, prihodna strana budžeta Opštine Gornji Milanovac biće umanjena do kraja godine za oko 50 miliona dinara. Višak prihoda i primanja iz 2012. godine po ovoj Odluci uglavnom je raspoređen na kapitalne izdatke kao što su rekonstrukcija Doma kulture, izgradnja kišne kanalizacije u Glavnoj ulici, izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva. Na osnovu predloga odbornika vezano za rebalans budžeta, a u delu izdvajanja i budućeg planiranja sredstava za pripremu i uređenje industrijske zone pored budućeg auto–puta, koja će pružiti mogućnost većeg upošljavanja, predsednik Mirković se zahvalio na predlogu i odgovorio da su već preduzete aktivnosti, kao i da su obavljeni razgovori sa nadležnim ministrom po pitanju pristupne saobraćajnice i industrijske zone i da je svakako upošljavanje prioritet, a posebno mladih školovanih ljudi koji odlaze u veće gradove zbog nedostatka posla.
U nastavku sednice pojedinačno su sva gornjomilanovačka javna preduzeća dobila saglasnost na Statute, najpre Komunalno preduzeće, nakon toga preduzeće za izgradnju i za puteve, kao i javno preduzeće „Sportsko rekreativni centar“ Gornji Milanovac. Na današnjoj sednici utvrđena je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac, kao i Odluka o naknadama putnih troškova za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu izabranih i postavljenih lica.
Pored usvojenih izmena i dopuna programa poslovanja, usvojene su i izmene u finansijskim planovima JP za puteve, JP za izgradnju i JP „Sportsko-rekreativni centar“.
Odbornici su na današnjoj skupštinskoj sednici razmotrili i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za opštinu Gornji Milanovac. Usvojen je i izveštaj o radu sa finansijskim poslovanjem Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2012.godinu.

Preko trideset tačaka današnjeg zasedanja Skupštine opštine se odnosilo na rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornih odbora svih javnih preduzeća, ustanova,kao i školskih odbora za sve obrazovne ustanove.

Previous Otvoren pomoćni teren za fudbal na travi