Održana deveta sednica Skupštine opštine

Odbornici Skupštine opštine Gornji Milanovac razmotrili su i usvojili dvadeset i pet tačaka dnevnog reda na danas održanoj devetoj redovnoj sednici. Među prvim tačkama, odbornici su usvojili završni račun budžeta opštine za predhodnu godinu po kojem konsolidovani suficit u budžetu iznosi 136.473.000,00 i usvojili Odluku o izmenama i dopunama opštinskog budžeta za ovu godinu. Potom su usledila usvajanja predloga osnivačkih akata za nekoliko gornjomilanovačkih preduzeća, među kojima su JKP „Gornji Milanovac“, JP za puteve, JP „Sportsko rekreativni centar“ i JP za izgradnju, kao i JP za vodosnadbevanje „Rzav“. Zapravo, radi se o usklađivanju osnivačkih akata ovih javnih preduzeća sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o lokalnoj samoupravi.
Direktor JP za vodosnadbevanje „Rzav“, upoznao je odbornike sa izmenama i dopunama poslovanja ovog preduzeća, kao i o zaključcima sa nedavno održane sednice koordionacionalnog tela u Arilju. Naime, na predlog Komisije koja je obrazovana od strane koordinacionog tela JP za vodosnabdevanje „Rzav“ sa zadatkom da predloži izmenjeni način obračuna i fakturisanja cene isporučene vode korisnicima ovog sistema za vodosnabdevanje, Koordinaciono telo JP za vodosnabdevanje „Rzav“ donelo je Zaključak po kojem će se od 1. jula 2013. godine obračun cene isporučene vode osnivačima vršiti srazmerno troškovima isporuke vode do opština, odnosno grada osnivača. Kako su najveći troškovi isporuke vode do Gornjeg Milanovca, tako će po novom obračunu od 1. jula Gornji Milanovac plaćati veću cenu u odnosu na ostale osnivače. Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković rekao je da ovo povećanje cene neće dovesti do povećanja cene vode koju plaćaju građani, a koja je približno ista ili niža u odnosu na susedne gradove i opštine. Pored saglasnosti na ovaj Zaključak, odbornici Skupštine opštine su dali saglasnost na izmenu i dopunu programa poslovanja ovog regionalnog preduzeća za vodosnadbevanje, kao i na izmenu i dopunu poslovanja opštinskog JP za puteve. Dok je opštinsko JP za izgradnju uz izmenu i dopunu programa poslovanja, dobilo i saglasnost na finansijski plan za 2013.godinu.
Skupština opštine dala je Saglasnost na Odluku o radnom vremenu za gornjomilanovačke zdravstvene ustanove čiji je osnivač opština – Dom zdravlja i Apoteka Gornji Milanovac. Dodatno je Apoteci usvojen izveštaj o poslovanju, a Domu zdravlja finasijski plan sa izmenama za 2013 godinu.
Na današnjoj sednici usvojene su i izmene Odluke o Opštinskoj upravi i to u delu javnih nabavki i uvođenju interne revizije koja će prvenstveno imati savetodavnu ulogu, dok će budžetska inspekicija pored kontrole svih budžetskih korisnika biti u mogućnosti da vrši primenu i kaznenih mera.
Danas su odbornici usvojili i rešenja o obrazovanju dve komisije – jedne je zadužene za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta, a druga – za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivavač opština. S tim u vezi, danas se razmatralo i usvojilo rešenje o razrešenju dosadašnjeg direktora JP „Sportsko–rekreativni centar“ Gornji Milanovac Draška Jasnića zbog isteka mandata, a potom je usledilo i imenovanje Milete Bogdanovića za vršioca dužnosti ovog preduzeća. Odbornici su danas imenovali Gordanu Petković dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Braća Nastasijević“ za direktora ove ustanove.

Previous Predstavnici opstine Gornji Milanovac na dvodnevnom projektnom seminaru u Vrnjackoj Banji