Održana dvadeset i deveta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

Danas je održana dvadeset i deveta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, kojom je presedavao zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović. Većnci su danas razmatrali i usvojili nekoliko nacrta predloga Odluka, kao i nekoliko izveštaja koji će biti upućeni na usvajanje Skupštini opštine prilikom prvog narednog zasedanja. Tako da je danas usvojen predlog Odluke o komunalnim delatnostima opštine Gornji Milanovac kojom se određuje da se uklanjanje snega i leda i posipanje sredstava za topljenje snega, planom predviđenih gradskih ulica i mostova u Gornjem Milanovcu, poverava JP za izgradnju, a da zimsko održavanje lokalnih i regionalnih puteva ostane u nadležnosti JP za puteve opštine Gornji Milanovac. Takođe, sa ovom odlukom u vezi, direktor preduzeća za izgradnju Božidar Vučetić izložio je većnicima Program prioriteta zimskog održavanja gradskih ulica koje će se čistiti od snega u predstojećoj zimskoj sezoni.
Radi obezbeđivanja obrtnih sredstava za potrebe nabavke mazuta za predstojeću grejnu sezonu, nadzorni odbor gornjomilanovačkog komunalnog preduzeća doneo je odluku o neophodnosti zaduživanja ovog preduzeća u iznosu od 25 miliona dinara kod poslovnih banaka radi obezbeđenja potrebnih sredstava, na koju su većnici dali saglasnost i uputili na skupštinsko usvajanje. Tokom sednice usvojen je izveštaj o radu za školsku 2012/13. i plan rada za školsku images2/2013/2014. godinu za predškolsku ustanovu „Sunce“, kao i izmenjeni i dopunjeni finansijski planovi za ovu dečju ustanovu, bibliotku Braća Nastasijević, Centra za socijalni rad i JP za puteve opštine Gornji Milanovac.
O programu korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Gornji Milanovac za narednu godinu govorio je član Opštinskog veća Desimir Jovanović, napomenuvši da su sredstava koja se obezbeđuju od naplaćenih kazni za prekršaje raspoređuju za tehničko regulisanje saobraćaja i unapređenje bezbednosti puteva i ulica, sa posebnim akcentom za rešavanje problema saobraćaja opterećene raskrisnice kod Doma zdravlja. Dok bi problem bezbednosti đaka prvaka u saobraćaju mogao da se reši i nekim vidom obeležavanja, u smislu nabavke uočljivih i prepoznatljivih prsluka koji bi prvačići nosili prilikom dolaska i odlaska u školu.
Većnici su dali saglasnost i na informaciju o ponovnom raspisivanju konkursa za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivrednicima.
Kompletan izveštaj o sprovedenim nabavkama direktnih budžetskih korisnika većnicima je izložila načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović. Tom prilikom upoznavši većnike sa realizacijom nekoliko projekata koji su u toku, a koji su dobrim delom pomognuti učešćem sredstava iz evropskih fondova. Počev od projekta „Poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu, „Razvoja i upravljanja ljudskim resursima“, „Energetske efikasnosti“, projekat „Oralne zaštite dece iz ruralnih sredina“iz oblasti decentralizacije društvenih delatnosti nedavno uspešno promovisan u beogradskom hotelu „Hajat“.
Kroz učešće u programu Exchange 4, opština Gornji Milanovac će biti učesnik u četiri projekta i to „Pomoć u kući“ sa 20 miliona odobrenih sredstava, potom „Upravljanje imovinom“, „Programsko budžetiranje“ i „Izrada sektorske strategije za zaštitu životne sredine“ . Takođe, prema rečima načelnice Opštinske uprave, vrši se standardizacija kroz ISO 9001. Izvršeno je informatičko edukovanje svih zaposlenih za tri informatička programa.
Što se tiče projekata Opštinske uprave, finansirani budžetskim sredstvima bez učešća sredstava evropskih fondova, Petrovićeva je rekla da su aktuelni projekti rekonstrukcija zgrade Doma kulture, zamena fasadne stolarije bivše zgrade Dečjih novina, urađen je projekat za postavljanje sistema video nadzora i optičke telekomunikacione mreže, u toku je izvođenje radova na izgradnji infrastrukture i postavljanju optičkih kablova, gasifikacija Prve osnovne škole, dogradnja mokrog čvora školi u Brđanima, opremanje kotlarnica u školi u Pranjanima, kao i na Rudniku, izvršena je nabavka kotla za školu u Takovu, raspisana nabavka za parterno uređenje dvorišta Pranjanske škole, kao i niz drugih poslova Opštinske uprave koji su trenutno dnevno aktuelni na projektnim aktivnostima.

Previous Postavljen Transformator snage 31.5 MVA