ODRŽANA II SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC– 25.6.2012. godine

Predsednik opštine Gornji Milanovac, Milisav Mirković najavio je na današnjoj, II sednici Opštinskog veća još odlučnije mere štednje i kontrole u korišćenju budžetskih sredstava svim budžetskim korisnicima.
Na početku rada, Opštinsko veće je prihvatilo Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Međuopštinskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2011. godinu u uputilo ga Skupštini opštini na razmatranje. Pored toga podržano je i rešenje Predsednika opštine o raspoređivanju sredstava budžeta opštine za 2012. godinu mesnim zajednicama i prihvaćena dopuna Programa poslovanje JP za puteve opštine za 2012. godine koji je upućen SO Gornji Milanovac, sve u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2012. godinu. Oba zaključka pratila je napomena da su Odeljenje za mesne zajednice, odnosno JP za puteve opštine u obavezi da do 1. septembra 2012. godine dostave Opštinskom veću detaljan izveštaj o utrošku opredeljenih sredstava, sprovedenim javnim nabavkama i zaključenim ugovorima u procesu njihove realizacije, a sve u cilju kontrole namenskog trošenja.
Na Veću je takođe prihvaćen Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za opštinu Gornji Milanovac za 2011. godinu i utvrđen Predlog godišnjeg plana za 2012. godinu, koji su potom upućeni Skupštini opštine na razmatranje zajedno sa Predlogom Odluke o obrazovanju štaba, koji zapravo predstavlja samo notiranje personalnih promena u Štabu, nastale imenovanjem novih lica na funkcije zamenika predsednika opštine, kao i vršioca dužnosti direktora JKP „Gornji Milanovac“, JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac i Doma zdravlja.
Članovi veća su na današnjoj sednici obrazovali Radnu grupu za izradu Programa mera za unapređenje uslova života i izgradnje infrastrukturnih objekata na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Ovim programom će, po datoj saglasnosti Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, biti odlučeno o načinu utroška sredstava od eksploatacije mineralnih sirovina koje je Kompanija AD Rudnik i flotacije Rudnik u obavezi da uplaćuje opštinskom budžetu, svake godine. Najavljeno je da će prioriteti biti ulaganja u izgradnju vodovoda Gornji Milanovac – Rudnik i u putnu infrastrukturu.
Posebna pažnja posvećena je formiranju stručnih Komisija koje će na terenu vršiti pregled stanja i bezbednosti na saobraćajnicama sa teritorije naše opštine u svetlu najnovijih radova na obilaznom putu koji su doveli do preusmerenja teškog saobraćaja sa Ibarske magistrale na gradske ulice, ali i i saobraćajnica koje će izvođači radova na auto-putu koristiti kao pristupne i za transport teškog materijala, sve u cilju da se omogući njihovo vraćanje u prethodno stanje čim se za to steknu uslovi.
Miroslav Milovanović, zamenik predsednika opštine upoznao je Opštinsko veće o uspešno sprovedenoj akciji „Očistimo Srbiju“ na teritoriji naše opštine u kojoj je učestvovalo čak 2484 pojedinca, okupljenih u 61 organizaciju, a u okviru koje je na 78 lokacija skupljeno čak 1100 m3 smeća koje je deponovano na sanitarnu deponiju „Vujan“. Posebno je istaknuto učešće mladih milanovačkih đaka osnovnih i srednjih škola, volontera, radnika Opštinske uprave i nevladinih organizacija, posebno GM „Optimist“-a koji tradicionalno učestvuju u ovoj akciji.
U nastavku veća, formiran je Odbor za sprovođenje manifestacije „Dani Nastasijevića“ i posebna Radna grupa koja će pripremiti predlog povećanje cena komunalnih usluga u narednom periodu, imajući u vidu praksu u susednim lokalnim samoupravama i mogućnosti građana, ali i ekonomske cene koje su neophodne da naše komunalno preduzeće može normalno posluje.

Previous USPEŠNO OKONČAN PROJEKAT „VODOSNABDEVANJE U SKLADU SA STANDARDIMA EU“

Leave Your Comment