Održana jednaesta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac

Danas je održana jednaesta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac kojom je presedavala Jadranka Dostanić predsednica SO Gornji Milanovac.
Odbornici su na samom početku usvojili Poslovnik o radu Skupštine opštine Gornji Milanovac na predlog komisije za statutarna pitanja organizaciju i normativna akta Skupštine Opštine, pri tom odbivši nekoliko amandmana odbornika Mihaila Vučetića i Dušana Vujoševića na pojedine stavke i sadržinu teksta Poslovnika.
Bez glasova protiv i uzdržanih danas je većinski usvojena jedna od najvažnijih odluka i to Odluka o usvajanju Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Gornji Milanovac „Gornji Milanovac 2015“. Usvajanjem ovog Plana omogućava se nesmetano izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola u skladu sa novim namenama. Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Gornji Milanovac sa planskim rešenjima odbornicima je predstavio obrađivač Aleksanadar Rudnik Milanović ispred Javnog preduzeća „Direkcije za urbanizam“ iz Kragujevca.
U detaljnom izveštaju o prepremljenosti osnovnih i srednjih škola za narednu godinu odbornicima je naznačeno da su pripreme za početak nove školske godine u potpunosti izvršene, a podrazumevale su obezbeđivanje materijalno-tehničkih sredstava, ogreva, nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike od prvog do četrvtog razreda, završetak radova na održavanju i obezbeđivanje prevoza učenika. Ukupno je upisano 4.417 učenika, od tog broja u osnovne škole upisano je 3.137 učenika, dok srednjoškolaca ima 1.280, a prvaka osnovaca 392 .
Odbornici su danas usvojili i Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na goronjmilanovačkoj teritoriji. Ovaj plan odnosi se na ugroženost i plavljenje unutrašnjih voda, među koje spadaju podzemne vode i površinske vode kao posledica naglog otapanja snega ili jakih kiša. Odeljenje finansija pripremilo je odbornicima na usvajanje Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta.
Tokom skupštinskog zasedanja odbornici su usvojili finansijske planove i programe poslovanja sa izmenama i dopunama za nekoliko gornjomilanovačkih javnih preduzeća i ustanova, a iz razloga nastalih ušteda na pojedinim kontima i preraspodele viška tih sredstava u druge namene. Izmenjene planove i programe odbornicima su predstavili rukovodioci – Javnog preduzeća za izgradnju, „Sportsko-rekreativnog centra“, Kulturnog centra, Muzeja i Biblioteke.
Danas su imenovani direktori za nekoliko gornjomilanovačkih javnih preduzeća. Funkciju direktora u Javnom komunalnom preduzeću vrši će Rajko Nešković, direktor Javnog predzeća za izgradnju je Božidar Vučetić, na čelu gornjomilanovačkog preduzeća za puteve je Jovica Carević, a direktor Sportsko-rekreatovnog centra Gornji Milanovac je Mileta Bogdanović. Tim povodom zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović preneo je čestitke direktorima javnih preduzeća na imenovanju od presdednika opštine Milisava Mirkovića, poželevši im srećan i uspešan rad u rukovođenju i drugim poslovnim aktivnostima.

Previous Poseta Norvežana Gornjem Milanovcu