Održana osma redovna sednica Skupštine opštine

Na današnjem osmom redovnom zasedanju Skupštine opštine Gornji Milanovac odbornici su se izjašnjavali za ukupno 43 tačke dnevnog reda. Po utvrđivanju kvoruma, predsedniica Skupštine opštine konstatovala je prestanak mandata odbornicima sa izborne liste „Nova Srbija mr Velimir Ilić“ Radovanu Drinjakoviću i Desimiru Jovanoviću, zbog angažovanja u Opštinskom veću i potvrdila mandat odbornicima sa ove liste Draganu Petroviću i Ljiljani Gačić. Takođe, odbornici su bili obavešteni i da dosadašnji predsednik Skupštine Opštine Mihailo Vučetić učestvuje u radu Skupštine kao samostalni odbornik sa liste „Zajedno za Srbiju“ Dušan Petrović.

Među prvima tačkama odbornicima su prezentovani i dati na usvajanje izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, kao i petnaest izveštaja o poslovanju sa finasijskim izveštajima svih Javnih preduzeća i ustanova koja posluju na području opštine Gornji Mialnovac.

Većinom glasova novoformirane skupštinske većine usvajane su redom Odluka o utvrđivanju potreba za rešavanjem stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Gornji Milanovac, Odluka o lokalnim administrativnim taksama, kao i Odluka o davanju saglasnosti na pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije. Tokom današnjeg zasedanja usvojena je i deklaracija kojom se opština Gornji Milanovac proglašava za teritoriju bez proizvodnje, odnosno gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama i proizvoda.

Odbornici su tokom poslednjih dvanaest tačaka skupštinskog zasedanja usvojili i predložene izmene u radnim telima Skupštine opštine.

Previous Uređenje Opštine Gornji Milanovac