Održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Danas, 18. marta 2013. godine u Kabinetu predsednika Opštine Gornji Milanovac održana je sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije.
Predsednik Opštine i komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Milisav Mirković upoznao je članove Štaba sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o formiranju stručno-operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije u cilju sagledavanja stanja, preduzimanja preventivnih i operativnih mera radi pripreme odbrane od poplava i leda na vodama prvog i drugog reda na teritoriji Republike Srbije. Na ovoj sednici formiran je stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od poplava i nesreća na vodi i pod vodom Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Gornji Milanovac kojim će rukovoditi direktor Javnog komunalnog preduzeća „Gornji Milanovac“ Rajko Nešković. Zadatak stručno-operativnog tima je sagledavanje i praćenje stanja ugroženosti od poplava i nesreća na vodi i pod vodom na svim sektorima i deonicama odbrane od poplava, na vodotocima II reda i na visokim branama u Majdanu i Gornjim Banjanima kao i praćenje sprovođenja preventivnih i operativnih mera.
Postupajući po Zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije o prihvatanju Izveštaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode o stanju sprovedenih preventivnih i operativnih mera odbrane od poplava na vodama Republike Srbije, članovi Štaba su na današnjoj sednici usvojili Izveštaj o preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava i leda na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2013. godini.
Usvojena je i informacija o preduzetim merama na obezbeđenju protivgradnih raketa za odbranu od grada teritorije Opštine Gornji Milanovac. Prema rečima zamenika predsednika Opštine Gornji Milanovac Miroslava Milovanovića, pored protivgadnih raketa koje nabavlja Vlada Republike Srbije, Opština Gornji Milanovac obezbedila je sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara za nabavku dodatnih 60 raketa. Takođe, u cilju unapređenja protivgradne zaštite područja gornjomilanovačke opštine 1.750.000,00 dinara agrarnog budžeta Opštine Gornji Milanovac biće utrošeno za isplatu nadoknade protivgradnim strelcima.
Imajući u vidu velike štete prouzrokovane požarima tokom prošlog leta na teritoriji Opštine Gornji Milanovac, Vatrogasna jedinica u Gornjem Milanovcu organizovaće u narednom periodu na terenu obuke za sprečavanje i gašenje požara, a prema rečima predsednika Opštine Milisava Mirkovića Opština Gornji Milanovac opredeliće finansijska sredstva za nabavku neophodne opreme Vatrogasnoj jedinici u Gornjem Milanovcu.

Previous Van snage zabrana korišćenja vode na Rudniku