Odrzano istrazivanje usluga socijalne zastite

Predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Marina Vukotić, savetnica za istraživačke poslove i Sanja Grmuša, savetnica za socijalnu zaštitu iz Novog Sada, bile su danas u radnoj poseti opštini Gornji Milanovac sa zadatkom istraživanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Reč je o istraživanju Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i World Vision International/Agrolnvest Fondacija Srbija u cilju doprinosa tekućoj reformi socijalne zaštite kroz utvrđivanje aktuelnog stanja i razvoj monitoringa usluga socijalne zaštite za decu. Pored opštine Gornji Milanovac u istraživanju učestvuju još dvanaest opština susedna Topola, Užice, Prokuplje, Vlasotinci, Pirot, Rekovac i još nekoliko opština iz Vojvodine, a izabrane na osnovu ekonomske razvijenosti opštine.
U uvodnoj reči o sveopštem stanju socijalnih prilika u Opštini Gornji Milanovac, predsednik opštine Milisav Mirković je izložio aktivnosti, finansijska izdvajanja i buduće planove na temu socijalne zaštite u opštini Gornji Milanovac. Dok je načelnica društvenih delatnosti Ljiljana Tešić tokom današnjeg istraživačkog rada, izložila tekuće poslove, aktivnosti i socijalna budžetska izdavajanja u ukupnom godišnjem iznosu od 72.315.000 dinara pojedinačno za sve socijalne kategorije u opštini Gornji Milanovac.
Učešće u današnjem radu putem metoda slobodnog uključivanja u razgovoru preuzeli su i predstavnici Centra za socijalni rad, Udruženja roditelja dece ometene u razvoju, Volonterski centar Gornji Milanovac, predstavnici za socijalnu i dečju zaštitu lokalne samouprave, Crvenog krsta i školski psiholozi.
Po završenom istraživačkom ispitivanju, prilikom kojeg su i audio snimljena izlaganja učesnika o stanju socijalne zaštite opštine Gornji Milanovac, predstavnice Pokrajinskog zavoda su kao zaključak izdvojile potrebu da sve usluge socijalne zaštite treba da budu vršene u skladu sa zakonski regulisanim standardom, da je u toku vršenja socijalnih usluga potrebno doći i do povratnih informacija od korisnika usluga, odnosno njihovog zadovoljsta ili nezadovoljstva kroz određene vidove anketa, kao i niz predloga vezano za buduće planiranu realizaciju Dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju, kao i da se uvrsti među prioritete i mogućnost aktiviranja jednog vida savetovališta za mlade. Podaci koji su danas snimljeni i podaci o stanju u drugim opštinama, biće obrađeni i korišćeni u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga socijalne zaštite dece.

 

Previous Prijem kod Predsednika opstine Gornji Milanovac za predstavnike Unije nezavisnih sindikata “ Autoprevoz“ Gornji Milanovac