Opštinski štab za vanredne situacije

Članovi opštinskog štaba za vanredne situacije danas su održali četrdesetu sednicu na kojoj najpre usvojen Predlog odluke o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Gornji Milanovac i isti će biti razmatran na narednim sednicama Opštinskog veća i Skupštine opštine Gornji Milanovac.
Opštinski štab za vanredne situacije, upoznat je sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o prihvatanju analize dostignutog nivoa organizovanosti, osposobljenosti i opremljenosti struktura zaštite i spasavanja Sektora za vanredne situacije. Ovim zaključkom obavezuju se jedinice lokalne samouprave da izvrše servisiranje i remont postojećih sistema sirena za javno uzbunjivanje i dograde sistem postavljanjem nedostajućih sirena u skladu sa novom akustičkom studijom. Takođe, odlučeno je da se pristupiti izradi akustičke studije čujnosti pokrivenosti sistemom javnog uzbunjivanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac, kao i da se uputi zahtev Budžetu opštine za finansiranje izrade projektne dokumentacije u 2014.godini u iznosu od oko 200.000,00 dinara.
Napred navedenim zaključkom obavezuje se lokalna samouprava da pristupiti izradi i donošenju neophodnih dokumenta u cilju obezbeđenja uslova za razvijanje sistema zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac, u predviđenom roku od 6 meseci. Potrebno je da se izradi Procena ugroženosti, Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, formiranje, organizovanje i opremanje jedinica civilne zaštite opšte namene. U nadležnosti Ministarstva odbrane potrebno je izvršiti popunu i raspored obveznika civilne zaštite i za to obezbediti potrebna sredstva u Budžetu opštine Gornji Milanovac u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama.
Opštinski štab za vanredne situacije upoznat je i sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o prihvatanju Analize stanja Hidrometeorološkog sistema rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Analizom koja je sastavni deo zaključka. U Analizi je istaknuto da je dostupan sajt koji je razvila mreža evropskih meteoroloških službi, meteoalarm koji omogućava brz pregled prognoziranih vanrednih i opasnih meteoroloških elemenata i pojava. Usluge koje pruža RHMZ su u funkciji edukacije stanovništva i rane najave i upozorenja od prirodnih opasnosti.
Tokom sednice govorilo se i o analizi stanja organizacije i sprovođenja preventivnih i operativnih mera zaštite od požara u cilju realizacije definisanih obaveza i mera zaštite od požara zbog visokih temperatura i sušnog perioda. Na osnovu izveštaja područno teritorijalne-vatrogasne jedinice Gornji Milanovac u toku 2012. godine izvršeno je gašenje 229 požara, angažovano 784 vatrogasaca i 350 vozila.
Prihvaćen je Program zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih putnih pravaca na seoskom području po prioritetima koje su pripremile stručne službe JP za izgradnju i JP za puteve opštine Gornji Milanovac, program pripremljenosti za zimsku sezonu JKP „Gornji Milanovac“ i stanje pripremljenosti Doma zdravlja po naseljenim mestima opštine.

Previous Asfaltiranje glavne ulice