Otvoranje ponuda na tenderu za nabavku i isporuku softvera za potrebe Geoinformacionog sistema GIS-a

Delegacija EU u RS
Program EXCANGE 3
Opstina Gornji Milanovac
EVROPSKA UNIJA
OPŠTINSKI PROJEKAT
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
Vodosnadbevanje u skladu sa evropskim standardima

Za potrebe realizacije projekta „Vodosnadbevanje opštine Gornji Milanovac u skladu sa evropskim standardima„, doniran sredstvima Evropske unije, izvršeno je još jedno otvoranje ponuda na tenderu za nabavku i isporuku softvera za potrebe Geoinformacionog sistema GIS-a, njegovo konfigurisanje i obuke za korišćenje .
Na tenderu su učestvovala tri ponuđača: Livona D.O.O iz Novog Beograda, Alba Terra iz Beograda i Reper D.O.O. iz Batajnice, Beograd. Članovi tenderske stručne komisije izabrali su beogradsku firmu Livona D.O.O, kao najpovoljnijeg ponuđača sa ponuđenim iznosom za proizvodnju, isporuku i instalaciju potrebnog softvera, kao i obuku određenog broja zaposlenih u opštinskoj upravi i javnim preduzećima za korištenje GIS-a. Isti zaposleni će biti obučeni za upravljanje i održavanje baze podataka. Treninge će voditi predstavnici vodovoda iz Užica, koji su partneri u ovom projektu.

Vrednost izrade, nabavke GIS softvera i obuke za korišćenje biće u iznosu od 2.020.000,00 dinara bez PDV-a, sa trajanjem od oktobra do marta.

Formiranjem geoinformacione baze podataka (GIS softvera-a), biće poboljšan nivo usluga, javnosti rada i podataka kojima lokalna samouprava i JKP raspolažu. Takođe, GIS će omogućiti svim pravnim licima i građanima pristup određenim podacima putem interneta, u skladu sa definisanim nivoom pristupa podacima GIS servera.

Previous Potpisan međuopštinski ugovor u Vrnjačkoj Banji

Leave Your Comment