Počele pripreme za donešenje budžeta za 2014.godinu

Opština Gornji Milanovac započela je pripreme za donošenje budžeta za 2014. godinu. Zakonom o budžetskom sistemu definisan je postupak pripreme i donošenja budžeta lokalne samouprave. Kako ministarstvo nadležno za poslove finansija nije do isteka zakonskog roka dostavilo lokalnim samoupravama Uputstvo za izradu budžeta za 2014. godini, niti Fiskalnu strategiju za 2014. godinu, Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac sačinila je Uputstvo za pripremu nacrta budžeta polazeći od Fiskalne strategije za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu, izmena Zakona o budžetskom sisitemu, ciljeva koje u ekonomsko-monetarnoj politici imala Vlada RS pri izradi rebalansa budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, mogućnosti smanjenja pojedinih rashoda u okviru direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i najavljenih zakonskih propisa od strane Vlade Republike Srbije, a koji će biti u smislu rasterećenja privrede, odnosno smanjenja pojedinih javnih prihoda.
Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu budžeta Opštine Gornji Milanovac za 2014. godinu su fiskalna konsolidacija, reforma javnog sektora, unapređenje poslovne klime i realno smanjenje tekućih rashoda u korist kapitalnih izdataka.
Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac u obavezi je da dostavi Nacrt Odluke o budžetu za 2014. godinu Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac do 15. oktobra 2013. godine.
Nakon pripreme nacrta Odluke o budžetu Opštine Gornji Milanovac za 2014. godinu, kao i svake godine, putem sredstava informisanja biće upućen poziv svim građanima, predstavnicima privrede, društvenih delatnosti, udruženjima i organizacijama, da se uključe u proces planiranja budžeta Opštine davanjem svojih primedbi, predloga i sugestija na tekst nacrta i to u pisanoj formi (neposredno, poštom ili elektronskom poštom) ili usmeno na javnoj raspravi, a tekst nacrta učinjen je dostupnim javnosti putem zvanične internet prezentacije Opštine Gornji Milanovac.
Na devetoj sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac koja je održana 28. maja 2013. godine usvojen je završni račun budžeta Opštine za prethodnu godinu po kojem su ostvarene uštede u budžetu naše Opštine – budžetski suficit – u iznosu od 136.473.000,00 dinara, racionalnim i domaćinskim odnosom prema sredstvima poreskih obveznika. Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana kojima je prihodna strana budžeta Opštine Gornji Milanovac umanjena do kraja tekuće godine za oko 50 miliona dinara neće biti ugroženo izvršenje budžeta za 2013. godinu koji je po svojoj sadržini i razvojni i socijalni upravo zahvaljujući uštedama (suficitu) ostvarenom u toku prošle godine koji će ovaj manjak pokriti. Napred navedeni višak prihoda i primanja iz 2012. godine na desetoj sednici Skupštine opštine održanoj 21. juna 2013. godine rebalansom budžeta uključen je u ovogodišnji budžet i raspoređen na kapitalne izdatke kao što su rekonstrukcija Doma kulture, izgradnja kišne kanalizacije u Glavnoj ulici, izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva…
Ovim putem obaveštavamo sve građane, predstavnike privrede, društvenih delatnosti, udruženja i organizacija da su svi akti Opštine Gornji Milanovac dostupni javnosti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine www.gornjimilanovac.rs, a rad svih organa Opštine transparentan i otvoren za javnost. Istovremeno, pozivamo sve one koji svojim nestručnim, proizvoljnim, netačnim i neosnovanim obraćanjima javnosti, ničim izazvani, stvaraju pogrešnu sliku o izradi i izvršenju budžeta Opštine Gornji Milanovac, da bezpotrebno i neosnovano ne dovode u zabludu naše građane.


Previous Nestašica vode